Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az érvényben lévő maszkviselési szabályokról

A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2021.július.07. keltezésű 2021. évi 129. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól, ami alapján a következő rendelkezések érvényesek intézményünk vonatkozásában:

1. § (1) Egészségügyi intézményben – a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot,munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. E § rendelkezései a foglalkoztatottak számára munkahelyi kockázatbecslés alapján meghatározott egyéni védőeszközök viselési szabályait nem érinti.

(2) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(3) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles maszkot viselni.

(4) Az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személy nem köteles maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló

a) pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben,

b) orvosi és nővérszobában és

c) irodai és egyéb munkahelyen.

ESZA