Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédorvos szerzői útmutató

A Honvédorvos Szerkesztősége a cikk elkészítésénél az alábbi szerkesztési, megjelenítési formátum figyelembevételét kéri:

Munkahely megnevezése/Dolgozat címe/Szerző(k) neve (katonai és tudományos fokozat megjelölésével)
Kulcsszavak (5-6 db) feltüntetése – magyar és angol nyelven.
Összefoglalás (8-10 sor) – magyar és angol nyelven. Irodalmi hivatkozások (a cikk végén): számozott, külön sorban történő felsorolás, lehetőleg ABC-sorrendben. 
Folyóirat esetén: A cikk megjelenésének évszámával, kötetszámával és oldalszámával. (DOI megadásával a http://doi.org/ előtaggal együtt).
Könyv idézésekor: az évszám és kiadó megjelölésével. Szöveg közben az irodalmi hivatkozási számokat szögletes zárójelben kérjük feltüntetni. 
Egyéb: más szerzőtől átvett idézetek, ábrák stb. engedélyeztetése a szerző feladata.

Anyag leadása

A Honvédorvos Szerkesztősége címére 1 példányban + e-mailben is.
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. – e-mail: [email protected])

A nyomdai munka megkönnyítése, egységes formátum kialakítása érdekében az alábbiak betartását kérjük: 
Formátum: DOC, XLS

Korrektúrázott szöveg, csak fekete szöveget tartalmazzon. Szövegnél aláhúzást ne alkalmazzanak (helyette dőlt v. félkövér betűt stb.). Az ábrákat és táblázatokat a cikk végéhez kérjük csatolni (szöveg közbeni helyüket zárójelben kérjük feltüntetni).
Ábráknál és táblázatok méretezésénél kérjük figyelembe venni az alábbi méreteket:
Hasábszélesség: 62 mm, oldalszélesség: 130 mm, oldalmagasság: 205 mm (a nagyítás minőségromlást von maga után).
Formátum: (színes képek esetén): JPG, TIF, EPS
A képek (ábrák) ne legyenek 300 dpi-nél kisebb felbontásúak. A képen (ábrán) lévő szöveg nem javítható. A színes képek CMYK vagy RGB színrendszerben adhatók meg. A képek méreténél a fenti hasábszélességek veendők figyelembe.

Egyéb tudnivalók
A fájlnevek ne tartalmazzanak ékezetet, max. 12 karakteresek legyenek, és utaljanak az anyag címére. A vonalak vastagsága min. 0,25 pt legyen.
A dolgozat végén kérjük feltüntetni az első szerző postai címét.

ESZA