Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Igényjogosulti Referatúra

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) Egészségügyi Szervezési Intézet, Egészségügyi Szervezési Osztály (a továbbiakban: ESZO) alárendeltségébe tartozó Igényjogosulti Referatúra (a továbbiakban: Referatúra) feladata a vonatkozó jogszabályok szerinti igényjogosulti körrel kapcsolatos meghatározott tevékenységek ellátása, az ellátásra való jogosultság orvosigazgató, főigazgató általi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése.

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló  175/2007. (VI. 30.) Kormányrendeletben foglaltak (amely letölthető formában megtalálható a lap alján),  határozza meg a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ számára az ellátandók körét, melynek értelmében a Honvédkórház területi ellátási kötelezettségén felül az igényjogosultak körébe:

 • a honvédelmi,  rendvédelmi, és  vasutas szervek személyi állománya, az állomány közeli hozzátartozói, az ezen szervezetekből nyugállományba helyezettek és családtagjai, az ezen szervezeteket felügyelő minisztériumok, az irányításuk alá tartozó szerveknél foglalkoztatott állomány;
 • „Hősi halottá”, vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt közeli hozzátartozója;
 • a védett személyek és jogszabály alapján állami vezetők;
 • az Országgyűlési Őrség személyi állománya és közeli hozzátartozói, az Országgyűlési Őrség állományából nyugállományba helyezettek és családtagjai;
 • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya és közeli hozzátartozói, innen nyugdíjba helyezett állomány és családtagjai;
 • a Corvin-lánc Testület tagjai, valamint közeli hozzátartozói jogosultak  egészségügyi ellátásra. 

Elérhetőség: 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.  „A” épület, I. emelet 01. 
Telefon: 06-1-465-18-00/71-006, 71-449 
E-mail: mh.ek.ijr@hm.gov.hu 

Igényjogosultság igazolása:

 • a szolgálati igazolvánnyal,
 • közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással),
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített igazolvánnyal,
 • a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal,
 • a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával,
 • a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással,
 • a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával
 • és minden esetben a TAJ kártyájával. 

Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos igényjogosultságát az MH központi adatfeldolgozó szerve által kiállított igazolással és a TAJ okmányával igazolja igényjogosultságát.
A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH központi adatfeldolgozó szerve) által kérelemre kiállított igazolással és a TAJ számát igazoló okmányával igazolja.

 • Aktív állomány a közeli hozzátartozói (házastárs vagy élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyerek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, testvér) részére igényelhet hozzátartozói igazolást, amely 1 évig érvényes.
 • Nyugdíjas állomány a családtagjainak (házastárs/özvegy, eltartott gyermek, vagy olyan biztosított személy, akinek ellátására saját háztartásában kötelezett) igényelhet hozzátartozói igazolást. A házastárs, özvegy hozzátartozói igazolása visszavonásig érvényes.

A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH központi adatfeldolgozó szerve) a 175/2007. (VI.30.) Kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével állítja ki.

ESZA