Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Pályázati felhívás - Radiológiai Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház a 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján pályázatot hirdet az Észak – Pesti Centrumkórház – Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, 1134 Budapest Róbert Károly körút 44.

A jogviszonyra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltató próbaidőt tűz ki, melynek időtartama 4 hónap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztály vezető főorvosi feladatainak ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
 • Irányítja, ellenőrzi és felügyeli a hozzá beosztott orvos, orvos-gyakornok, szakorvos jelölt munkáját.
 • Az intézet ügyeleti beosztásában részt vesz.
 • Felügyeli, ellenőrzi a hozzá beosztott szakorvos jelölt orvosi tevékenységét, valamint ügyeleti időben ellátja az ügyeletre beosztott szakorvos jelölt orvosi munkájának felügyeletét.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • Iskolai végzettség, szakképzettség előírása: általános orvostudományi egyetemi diploma,
 • egyéb képzettségi követelmények, egyéb továbbképzések előírása: radiológiai szakorvosi képesítés,
 • ciklusonként (5 év) elméleti és gyakorlati továbbképzés,
 • érvényes működési engedély;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

 • minimum 10 éves szakmai tapasztalat;
 • CT, MR leletezési gyakorlat;
 • hallgatói oktatási gyakorlat;
 • invazív radiológiai tevékenységben gyakorlat;
 • etikus magatartás;
 • motiváció;
 • fegyelmezettség.

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok scannelt másolata,
 • 90 napnál nem régebbi Eszjtv. szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítvány scannelt másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, illetve a pályázati anyagban foglalt egyéb adatait az elbírálásban résztvevő személyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megismerhetik.

Illetmény, juttatások: munkáltatóval történő megállapodás szerint

Munkába állás kezdete: megállapodás szerint

A jelentkezés módja: elektronikus úton: [email protected] email-címen lehet.

A jelentkezés határideje: visszavonásig folyamatos

A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház humánpolitikai vezetője Dr. Tahy Ábel nyújt a 06-30-519-3879 telefonszámon.

ESZA