Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás – Radiológus szakorvos munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: mTeljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MHEK Honvédkórház ellátási területéhez tartózó betegek vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra első sorban „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény, „a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről” szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet, „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint az MHEK Honvédkórház belső szabályzatainak rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Általános orvosi egyetemi végzettség, radiológus szakvizsga
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Stabil felhasználó szintű IT ismeretek
 • Egészségügyi alkalmasság
 • MOK tagság
 • Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • CT, MR, mammográfia területén szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni.
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata

Elvárt kompetenciák:

 • Betegközpontú gondolkodás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést követően visszavonásig folyamatos  

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………../2022., valamint a munkakör megnevezését: Radiológus szakorvos.
 • Elektronikus úton az mh.ek.hk.radiologia@hm.gov.hu e-mail címre.

A munkakör kapcsán az MH EK Honvédkórház Központi Radiológia Diagnosztikai Osztály Titkársága, a +36 (1) 465-1800 (71637-es számú mellék) telefonszámon nyújt további tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A munkáltatóval kapcsolatos további információk a www.honvedkorhaz.hu honlapon találhatóak.

ESZA