Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás - Szakmai és Betegbiztonsági Alosztály főelőadó (orvos) munkakör betöltésére

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény alapján pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Szakmai és Betegbiztonsági Alosztály főelőadó (orvos) munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A munkakör honvédelmi alkalmazottal tölthető be.

A jogviszony megbízás időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.  A munkakör azonnal betölthető.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Egészségügyi tervezési és szervezési feladatok végrehajtása, betegpanaszok kezelése, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokban való tevékeny részvétel, az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentumok készítése, véleményezése.

Illetmény, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra (cafeteria) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (Haj. tv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint az MH Egészségügyi Központ Kollektív Szerződésének rendelkezései irányadóak, melytől a munkáltató saját hatáskörben eltérhet.

Pályázati feltételek:

 • Általános orvosi egyetemi végzettség
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Stabil felhasználó szintű IT (MS Office) ismeretek
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Érvényes működési engedély/MOK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyként jelent:

 • 1-3 év szakmai gyakorlat
 • Igazságügyi orvostani szakképesítés
 • Egészségbiztosítási orvostani szakképesítés
 • Idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje, a munkakör betöltésének időpontja:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: főelőadó (orvos).
 • Elektronikus úton, a pályázati dokumentáció dr. Konczi Ferenc Pál ezredes osztályvezető (Személyügyi és Munkaügyi Osztály) részére történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre.

A munkakör kapcsán dr. Megyeri Katalin alosztályvezető nyújt további tájékoztatást a +36(70) 330-7101 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján – az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve – a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Személyügyi és Munkaügyi Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

Az MH EK a pályázatok benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő változtatásának jogát fenntartja. Az MH EK a pályázat visszavonásának és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A visszavonást, illetve az eredménytelenné nyilvánítást a Nemzeti Közigazgatási Intézet, Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztályának kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus oldalán közzéteszi. Az MH EK fenntartja továbbá a benyújtási határidő meghosszabbításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatos további információk a www.honvedkorhaz.hu honlapon találhatóak.

ESZA