Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Belső Ellenőrzési Alosztály

Elérhetőség: 06–1–465–1800/71–677; 71–688

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A Belső Ellenőrzési Alosztály tevékenységét az MH EK parancsnokának közvetlenül alárendelten végzi, jelentéseit közvetlenül a parancsnoknak küldi meg. A belső ellenőrök a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységük keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaznak meg a parancsnok részére. A bizonyosságot adó tevékenység keretében a belső ellenőrzés:

elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer kialakítását, működését, vizsgálja eredményességét, hatékonyságát és gazdaságosságát
az ellenőrzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg
a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi

A belső ellenőrök tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a parancsnok által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

ESZA