Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Haderővédelmi Főnökség

Vezető

Dr. Guth-Orji Ágnes Judit

orvos alezredes
főnök
Haderővédelmi Főnökség
06-1-465-1800

Rendeltetése: 

A MH stratégiai és hadműveleti szintű egészségügyi haderővédelmi feladatainak tervezése, szervezése, a haderővédelem, és a gyógyítás feladatainak tervezése, szakmai irányítása és felügyelete.

Alárendeltség: 

MH Egészségügyi Központ, Parancsnokhelyettes

Tevékenység: 

A honvéd-egészségügyi ellátás elveinek, rendszerének, az ellátást szabályozó jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint a HM belső rendelkezései, továbbá az elöljárói parancsok kidolgozásában való részvétel, az ellátást befolyásoló polgári jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint a szakmai elvek szükség szerinti adaptálása az MH-n belüli egészségügyi ellátásra. Feladatai végrehajtása érdekében a ráháruló feladatok tekintetében kapcsolattartás hazai és nemzetközi szakmai fórumokkal, testületekkel való együttműködés, és részvétel azok munkájában.

Feladatok:

 • A MH személyi állományának egészségmegőrzésére vonatkozó stratégiai irányvonalak kidolgozása, és a tevékenységek szakmai felügyelete;
 • Az alkalmassági követelményekre vonatkozó stratégiai irányvonalak kidolgozása, és a tevékenységek szakmai felügyelete;
 • A MH személyi állománya és objektumai közegészségügyi-, járványügyi biztosításának és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatainak meghatározása. A közegészségügyi és járványvédelmi feladatok szakmai irányítása, felügyelete;
 • A MH személyi állományának egészségfejlesztésére, egészségpszichológiai és mentálhigiénés feladataira vonatkozó stratégiai irányvonalak kidolgozása, és a tevékenységek szakmai felügyelete;
 • Az állategészségügyi feladatokra vonatkozó stratégiai irányvonalak kidolgozása, és a tevékenység szakmai felügyelete;
 • A nemzetközi (békefenntartó és válságreagáló) missziók haderővédelmi gyógyító stratégiai tevekénységgel kapcsolatos feladatok szakmai irányítása;
 • Az egészségügyi szakterületet érintő szabályzatfejlesztő tevékenység végzése;
 • Az MH egészségügyi szolgálatának fejlesztésére vonatkozó hosszú távú és középtávú haderő fejlesztési tervek és a vonatkozó jogszabályi háttér kidolgozása, koordinálása;
 • Együttműködés és kapcsolattartás más tárcákkal, szakmai kamarákkal, a rendvédelmi szervek szakmai szervezeteivel, és egyéb szakmai társszervekkel, valamint a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központtal;
 • Az MH egészségügyi szervek szakmai ellenőrzésében való részvétel;
 • Részvétel a honvéd, katasztrófa- és rendvédelem orvoslással kapcsolatos feladatok stratégiai tervezésében és ellátásában.
ESZA