Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Minőségfejlesztési, Irányítási és Biztonságtechnikai Osztály

Cím: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Székhely: B. épület I. emelet 15. 16. 20., 10 épület I. emelet.

Osztályvezető: Kulcsár Ildikó alezredes, E-mail: [email protected]

Minőségfejlesztés, Irányítás:

Telefon: 06–1–465–1822, 06–1–465–1800 /71732,71786, 71787
Fax: 1–465–1800 /71787

Rendeltetése: Az MH Egészségügyi Központ minőségügyi stratégiájának kialakítása, a minőséget érintő döntések előkészítése, a minőségirányítási rendszer működési feltételeinek megteremtése és azok ellenőrzése, a minőségügyi dokumentumok előkészítése, felülvizsgá-lata, valamint az auditok előkészítése, lebonyolítása.

Feladatai: A minőségirányítási dokumentációs rendszer elkészítése, folyamatos fenntartása, belső auditok lefolytatása, auditálás előkészítése, külső auditra történő felkészítés. A minőségügyi rendszer működtetésével kapcsolatos rendszerdokumentációk nyilvántartása, karbantartása, aktualizálása, szétosztása, visszavonása, archiválása. Az egészségügyi szolgál-tatások folyamatainak nyomon követése, az ellátás minőségének rendszeres monitorozása és értékelése a meghatározott indikátorok, és elégedettségi (beteg, hozzátartozó, berendelt, kiképzendő, dolgozó) felmérések mutatóinak segítségével. A vezetői felülvizsgálatok előkészítése, azokban való részvétel. Kapcsolattartás a Minőségügyi Tanáccsal a minőségfejlesztési módszerek folyamatos fejlesztése érdekében.

Biztonságtechnika:

Telefon: 06–1–465–1856, 06–1–465–1800/71163, 72084, 72085, 72086, 72087
Fax: 1–465–1800 /71882

Rendeltetése: Az MH Egészségügyi Központ biztonságtechnikai stratégiájának kialakítása, a munkabiztonsági, környezet-, és tűzvédelmi feladatok szabályozása, az azokkal összefüggő feladatok tervezése, szervezése, koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése. A dolgozók jó munkahelyi testi, lelki állapotának és szociális közérzetének elérése, az optimális munkakörnyezet kialakítása mellett.

Feladatai: a munka-, környezet-, tűzvédelmi előírások érvényre jutatása és azok ellenőrzése. Intézkedik a jogellenes tevékenység, magatartás beszüntetésére. A munkavégzés során a biztonságos és környezettudatos megtartás kialakítása érdekében, munka-, környezet-, tűzvédelmi oktatások tartása.

ESZA