Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Stratégiai szervek, Tervezési és Fejlesztési Főnökség

Vezető

Besenyeiné Bakos Beáta Margit

alezredes
főnök
Stratégiai szervek, Tervezési és Fejlesztési Főnökség
06-1-465-1800/73-164

Rendeltetése:

Az MH katona állománya egészségügyi biztosításának közép- és hosszú távú tervezési feladatainak végrehajtása, a tevékenység kereteit meghatározó katonai és polgári, hazai és NATO/EU követelményeinek szabályozóinak nyomon követése, kidolgozása, összehangolása az MH tevékenységével, közreműködés a különböző egészségügyi normák, szabályozók, NATO Egységesítési Egyezmények, egészségügyi tárgyú szakutasítások, szakintézkedések kidolgozásában.

Az MH egészségügyi biztosításának, egészségügyi szakirányú fejlesztéseinek stratégiai tervezése, szakmai elveinek, alkalmazási elképzeléseinek kidolgozása. A haderő fejlesztésével kapcsolatos információk elemzése és értékelése, tervezési feladatok végrehajtása.

Alárendeltség:

MH Egészségügyi Központ parancsnokhelyettes

Tevékenység:

  • Az MH stratégiai szintű tervei egészségügyi fejezeteinek, mellékleteinek szakmai kidolgozása.
  • Az MH egészségügyi szolgálatának fejlesztésére vonatkozó hosszú távú (10 éves) és a középtávú (3–5 éves) haderő fejlesztési tervek, koncepciók és elgondolások, alkalmazási tervek kidolgozása, összhangban a NATO védelmi tervezési rendszerével, valamint a tárca haderő-fejlesztési koncepciójával, alkalmazási terveivel.
  • A szakmai felelősségi területeihez tartozó jogi szabályzók, belső rendelkezések, intézkedések, szakutasítások, eljárásrendek, koncepciók kidolgozása, kidolgozásának irányítása, tervezése és szervezése.
  • Az MH Műveletvezetési Rendszer egészségügyi elemei felépítésének és azok működési rendjének kidolgozása.
  • Az MH egészségügyi szolgálatát érintő szabványosítási tevékenység összefogása, koordinálása és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.
  • Az MH készenlétének fenntartása és fokozása, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egészségügyi biztosítási feladatainak, követelményeinek meghatározása, tervezése, szervezése.
  • A tapasztalat feldolgozás (Lessons Learned) folyamatában keletkező közép és hosszú távú terveket érintő adatok feldolgozása, a tapasztalatok beillesztése a tervezési folyamatba, azok megosztása a potenciális felhasználókkal.
ESZA