Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Személyügyi és Munkaügyi Főnökség

Vezető

Varga András

ezredes
osztályvezető
Személyügyi és Munkaügyi Főnökség
06-1-465-1800/71-734
Elérhetőség: Tel: 06-1-465-1891, 06-1-465-1800/71-734 Fax: 06-1-465-1892

Rendeltetése:

Az MH EK optimális működéséhez szükséges, a teljes személyi állományra kiterjedő, hatékony humánerőforrás gazdálkodás biztosítása. A személyügyi, munkaügyi és humánszolgálati szakfeladatok tervezése, szervezése, pontos és eredményes végrehajtása.

Fő feladatai:
Részvétel az emberi erőforrással kapcsolatos döntések és feladatszabások előkészítésében. A szakmai kidolgozó operatív szervező és koordináló feladatok végzésével a végrehajtás segítése, a tapasztalatok elemzése, értékelése.
Az MH EK személyzeti, munkaügyi és humán szakfeladatainak tervezése, szervezése, irányítása és koordinálása, valamint ellenőrzése.
A hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszony, valamint a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának tervezése, szervezése, irányítása és az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
A személyi állományra vonatkozóan a HM KGIR+ személyzeti moduljának adatbázisában az MH EK állománytáblájának naprakészen tartása.
A béke beosztási könyv naprakészségének biztosítása.
Az állomány éves szabadságolási tervének elkészítése és vezetése. Szabadságok rögzítése a HM KGIR+ rendszerben.
A hivatásos-, szerződéses-, és közalkalmazotti állomány besorolására illetményének, illetményfejlesztésének megállapítására vonatkozó döntések előkészítésében történő közreműködés.
A teljes állomány elismerési javaslatainak döntésre történő előkészítése az elöljárói feladatszabás alapján.
A rendkívüli munkavégzés és túlszolgálat jogszabályok szerinti végrehajtásával kapcsolatos személyügyi és nyilvántartási feladatok végzése.
Éves járandósági terv elkészítése.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően naprakész nyilvántartások vezetése az állománykategóriáknak megfelelően.
A személyi állomány élet- és munkakörülményeinek vizsgálata, az állományról való gondoskodás biztosítása, életviteli problémái szakszerű kezelése, szociális gondjai megoldásának kezelése.
Az állomány alap-, tovább- és átképzésével kapcsolatos személyzeti feladatokat tervezése, szervezése és végrehajtása.
A külszolgálati, missziós feladatok személyi biztosításával és a családtámogatással kapcsolatos feladatok tervezése és végzése.
Az MH EK rekreációs-üdültetési tevékenységének biztosítása.
A személyi állományt érintő kegyeleti tevékenység végzése.
A lakhatással és a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos feladatok végzése.
A személyi állományt érintő vagyonnyilatkozatok megtételének felügyelete, kezelése, nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján.
A nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek bevizsgálásához a felterjesztések végrehajtása az ellenőrzési dokumentációk kezelése, nyilvántartása.
Felmérések végzése, információk gyűjtése és elemzések készítése a szakterületet érintő kérdésekben.
Tanácsadó és szolgáltató tevékenység végzése személyzeti, munkajogi és humánszolgálati kérdésekben.
Az MH EK működőképességéhez szükséges személyi állomány biztosítása és a humánszolgálati szaktevékenységgel összefüggő feladatok szervezése és végrehajtása.
A parancsnok döntésének megfelelően az elöljáró hatáskörébe tartozó személyügyi javaslatok előkészítése és felterjesztése, valamint a parancsnok hatáskörébe tartozó személyügyi döntések előkészítése és jóváhagyatása.
A személyi állományra vonatkozó határozatok, parancsok, parancskivonatok elkészítése, kihirdetés szervezése és a közalkalmazotti jogviszony létesítéséből, megszüntetéséből adódó feladatok szervezése és végrehajtása.
Részvétel az MH EK személyügyi hatáskörébe tartozó beadványok, panaszok véleményezésében.
A tiszti és altiszti pályamodellnek megfelelő rendszeres minősítésen és teljesítmény-értékelésen nyugvó előmeneteli rend honvéd egészségügy szintű koordinálása.
A váltási, beiskolázási feladatok tervszerű végrehajtásának, a nyugállományba vonulók pótlásának tervezése.
Az MH EK minősítési tervének elkészítése, a minősítő vezetők munkájának támogatása.
Az MH EK állományába tartozókról készítendő éves teljesítmény értékelési lapok előkészítése, az értékelő elöljárók munkájának támogatása, koordinálása, a teljesítményértékelő lapok összegzése, átadása az előmeneteli bizottságok részére.
A szerződéses állomány fogadásával és beosztásba helyezésével kapcsolatos személyügyi feladatok szervezése és végrehajtása.
A parancsnoki és elöljárói hatáskörbe tartozó segélyezéssel kapcsolatos döntés-előkészítő feladatok végzése.
A katonai szolgálatból kivált személyek rekonverziójával, a munkaerőpiacra történő visszatérésével kapcsolatos szakmai segítő, tanácsadó tevékenység végzése.

ESZA