Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Ügyviteli Alosztály

Vezető

Schönveitz Tünde

őrnagy
alosztályvezető
Ügyviteli Alosztály
06-1-465-1800/73-120

Az Ügyviteli alosztály tevékenységét  a törzsfőnök közvetlen irányításával végzi.A feladatok végrehajtása során együttműködik az MH EK szervezeti elemeinek vezetőivel, a HM és az MH együttműködésben érintett illetékes szervezeteivel.

Ügyviteli alosztályvezető: Schönveitz Tünde őrnagy, (telefon: 06–1–465–1800/73120)


Elhelyezés: Az alosztály az MH EK székhelyén 1134 Budapest Róbert Károly krt. 44. „R” épület földszint 105–111. és a 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109–111. “G” épület magasföldszint található.


Központi postacím: 1380. Budapest, Pf.1214. Központi email: Egészségügyi Központ Ügyvitel ([email protected])


Nyitvatartási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 08.00. –10.00. és 14.00–15.00. Pénteken: 08.00–11.00.


Szervezeti elemei:
MH EK Nyilvántartó és katonai-vezetési dokumentáció kezelés
Központi email: ([email protected])
Telefon: 06–1–465–1800/73121,73122, 73124, 73130.
Telefax: 06–465–1800/73123, 06–1–2365213.


MH EK egészségügyi dokumentáció kezelés:
1134 Róbert Károly krt. 44.
Telefon: 06–1–465–1800/73127,73129.
Telefax: 06–1–3403129.


Podmaniczky utca 109–111.
Telefon: 06–1–2752605/81132, 81133.
Telefax: 06–1–2752601.


Rendeltetése:
A nemzeti, valamint a nemzetközi szerződés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készített (a továbbiakban: NATO és EU) adathordozók kezelésére vonatkozó előírások betartása és betartatása. A vegyes iratkezelési rendszer működtetése. A szakterületi ellenőrzések végrehajtása, a háborús ügyvitelre való áttérés előkészítése. Az irattárazott adathordozók megőrzése és megsemmisítése.


Fő feladatai:
Az MH EK NATO, EU Nyilvántartójának működtetése.
A hatályos rendelkezésekben, szabályzatokban az adathordozók védelmére, nyilvántartására, kezelésére, tárolására, vonatkozó előírások végrehajtása.
Az előirt ügyviteli tevékenység végzése, szervezése, az ügykezelők tevékenységének irányítása.
A vegyes iratkezelési rendszer működtetése, napi iratkezelési feladatok végzése.
A korlátozott iratkezelési feladatokat ellátók szakmai irányítása és felügyelete.
Az iratok munkaidőn túli tárolásának, az ügyintézőknél az iratok tárolásának, őrzésének időszakos, illetve rendkívüli ellenőrzése.
Az ügyviteli és titokvédelmi ellenőrzés tapasztalatainak rögzítése, javaslata és javaslattétel a szükséges intézkedések foganatosítása, a hibák, hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében.
A MH EK ügyintézői állománya, az ügykezelők és a megbízott egészségügyi iratkezelők, adminisztrátorok ügyviteli kiképzésének és továbbképzésének megszervezése és végrehajtása.
A leadott ügyviteli anyagok irattárazásának végrehajtása. Az irattári és a levéltári értékű iratok leadáshoz történő előkészítése, majd leadása a a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár részére.
Az EK irattárába leadott iratok őrzésének biztosítása és az őrzési határidő leteltét követően azok megsemmisítése.

ESZA