Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás - ultrahang diagnosztikai szakasszisztens munkakör betöltésére

A munkakör a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Haj. törvény) hatálya alá eső foglalkoztatási formában, honvédelmi alkalmazottként tölthető be.

A munkakör betöltésének várható ideje: a megállapodást követően azonnal

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Szülészet-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens (szonográfus) feladatok ellátása a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MH EK Honvédkórház ellátási területéhez tartózó betegek vonatkozásában.

A munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Podmaniczky utcai telephelye: 1062. Budapest Podmaniczky u.111.,

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, intézeti munkarend. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek:

 • Szülészet-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens (Szonográfus) végzettség, 
 • Érvényes működési engedély,
 • MESZK tagság,
 • Cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelent:

 • Számítógép felhasználó szintű ismeret,
 • Szakmai gyakorlat. 

Kompetencia:

 • Jó teherbírás, konfliktuskezelés,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó kommunikációs készség írásban/szóban,
 • Önálló és csapatban történő precíz munkavégzés,
 • Motiváltság, önálló munkavégzés, pontosság.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni.
 • Érvényes MESZK tagság igazolásának másolata. 

A pályázat benyújtásának határideje: A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Internetes oldalán megjelenő hirdetmény visszavonásáig, megtehető postai úton vagy e-mailben.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szülészet-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens (szonográfus).
 • Elektronikus úton; Ápolási Igazgatóság e-mail címére (tárgy:szülészet-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens (szonográfus) mh.ek.apolasigazgatosag@hm.gov.hu; történő megküldésével.

 A munkakörrel kapcsolatban az MH EK Ápolási Igazgatóság nyújt további tájékoztatást a 06 1 465-1845 telefonszámon. 

 

2021. 10. 26.

ESZA