Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Pályázati felhívás- építész/építő mérnök ügyintéző ( 1 fő) munkakör ellátására

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, Humánpolitikai Osztály, a 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján pályázatot hirdet az Észak – Pesti Centrumkórház – Honvédkórház Műszaki üzemeltetési Osztály, építész/építő mérnök ügyintéző ( 1 fő) munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, 1134  Budapest, Róbert Károly körút 44

A jogviszonyra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényrendelkezései az irányadók.

A munkáltató próbaidőt tűz ki, melynek időtartama 4 hónap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 • Műszaki ellenőri feladatok ellátása meglévő, elkészült és kivitelezés alatt lévő infrastruktúrák, fejlesztések, rekonstrukciók kapcsán.
 • Meglévő épületállomány műszaki állapotának figyelemmel követése, szükség esetén a beavatkozás léptékének, irányának, műszaki tartalmának meghatározása
 • Szakmai konzultációk, egyeztetése, projektértekezletek levezetése, azokon való részvétel a szervezeti egységek vezetői, a végrehajtó szervezet, az orvosszakma, valamint a kivitelezők irányába
 • Infrastrukturális fejlesztési tervek műszaki igényeinek, programjainak kidolgozása, előzetes költségbecslés készítése a Gazdasági igazgatóság, a végrehajtó szervezet, illetve a kivitelezők felé.
 • Építészeti tervek elkészítése a megvalósítandó rekonstrukciókhoz, új létesítésekhez vázlatterv, engedélyezési és kiviteli terv szintig.
 • Amennyiben az adott infrastrukturális fejlesztéshez szükséges, építészeti látványtervek készítése.
 • Építészeti tervek, infrastrukturális és épületszerkezettani adatok szolgáltatása a végrehajtó szervezet és a kivitelezők felé.
 • Kapcsolattartás a különböző szervezeti egységekkel a rekonstrukciók, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben.
 • Az épületeken és az épületszerkezeteken történő kivitelezési munkák megrendelésének előkészítése, koordinálása, a kivitelezés figyelemmel kísérése.
 • Az épületszerkezeteket érintő szakszerűtlen beavatkozások megakadályozása.
 • Az Műszaki -Üzemeltetési Osztály Minőségügyi Megbízotti feladatainak ellátása.
 • Elvégzett infrastrukturális kivitelezési munkák garanciális ellenőrzése, leigazolása.
 • Felújítási, beruházási munkák előkészítése, bonyolítása, műszaki ellenőrzése.
 • Ingatlan nyilvántartás kezelése.
 • A telephely építményeiről állapotfelmérés készítése.
 • Részvételi kötelezettség szakmai továbbképzéseken.
 • Szakszerű és hatékony munkavégzés, az ehhez szükséges ismeretek megszerzése, illetve fejlesztése.
 • Osztályvezető által meghatározott feladatok végrehajtása.
 • Munkáját az itt nem szabályozottakon túl a Kollektív Szerződés, illetve a fentebb említett törvényben foglaltak szabályozzák.
 • Szakterületének megfelelően ügykezelési feladatok végrehajtása (átvétel, iktatás, tárolás, adatkérés, adatszolgáltatás, nyilvántartás, összesítés)
 • szakmai feladatok (kidolgozás, elkészítés, értékelés, elemzés, tervezés, szervezés stb.)

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 

 • felsőfokú végzettség, egyetem, főiskola, technikum.
 • műszaki, üzemeltetési területen szerzett gyakorlat, tapasztalat.
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság

Egyéb kompetenciák:

 • megfelelő konfliktuskezelés,
 • jó kapcsolatteremtő képesség, ügyfélközpontúság
 • pontos, precíz munkavégzés csapatban és egyénileg egyaránt

Előnyként értékeljük: 

 • egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat,

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok: 

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi általános hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, illetve a pályázati anyagban foglalt egyéb adatait az elbírálásban résztvevő személyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megismerhetik.

Illetmény, juttatások: megállapodás szerint

Munkába állás kezdete: megállapodás szerint

A jelentkezés módja: elektronikus úton: [email protected] mail-címen lehet.

A jelentkezés határideje: visszavonásig folyamatos

A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Humánpolitikai Osztály vezetője Dr. Tahy Ábel nyújt a +36(1)465-1800/71602 telefonszámon.

ESZA