Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve

2015. március 13., péntek 12:39

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2015. március 12-én.

„Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre”
/Petőfi Sándor/
1609150958

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ megemlékezést tett az országunk történelmét meghatározó eseményről, eképpen fejet hajtva nagyjaink előtt és ápolva nemzeti identitásunkat.
1609150960

Az ünnepség az intézmény vezetői, a berendelt és elismerésre felterjesztett személyi állomány, továbbá a társszervezetek meghívott vendégeinek megtisztelő jelenlétében zajlott.
1609150960

A csapatzászló bevonulását követően Kemény Krisztián, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum történész levéltárosa előadásában a kor magyar katonai egészségügyéről, az önálló magyar katonai egészségügyi szolgálat kialakításáról, annak körülményeiről tájékoztatta a hallgatóságot.
„Hiszen mint az önálló magyar hadsereg egyik szakágazata, ez a terület is 1848–1849-ben jött létre, és indult meg a fejlődés útján. Volt is hová fejlődni, mivel a XIX. század első felében Magyarország az egészségügyi viszonyokat tekintve még a birodalmon belüli örökös tartományokhoz képest is elmaradásban volt […] Ám a magyar orvoskar korántsem volt olyan elmaradásban a világszínvonalhoz képest, mint egészségügy egésze. A nagyszombati, majd pesti egyetem orvosi kara jó oktatási rendszerének köszönhetően kiváló egyéniségek egész sorát bocsájtotta ki az 1800-as évek első felében, akik közül jó néhányan […] később meghatározó személyiségei lettek a magyar egészségügy megreformálásának. Ezek a külföldi egyetemeken is pallérozódó orvosok gyorsan átvették a nyugaton már bevált megoldásokat. […] Ám nemcsak a harci cselekményekből származó sérülésekkel, hanem a betegségekkel és járványokkal is meg kellett küzdeni a kor katonaorvosainak, hiszen ezek általában nagyobb veszteségeket okoztak, mint maguk az ütközetek. ”
1609150961

Az ünnepség kapcsán Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka elismeréseket adott át, gratulált az elért eredményekhez és megköszönte az állomány áldozatos munkavégzést, amivel hozzájárultak kórházunk köztudatban elfoglalt kiemelt helyének elnyeréséhez.
1609150961

Az ünnepi állománygyűlés záró akkordjaként Nagy Jusztina törzsőrmester, a Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet munkatársa, aki 2012-ben a Magyar Honvédség „Lehet egy csillaggal több” országos tehetségkutató versenyén versmondó kategóriában I. helyezést ért el, Petőfi Sándor 1848-as naplójából, a márc. 15-i nap eseményeiről írt gondolatokkal emelte tovább a rendezvény színvonalát.
1609150961

Szabó István vezérőrnagy záró beszédében megemlékezett a ’48–49-es eseményekről, mely során ha rövid időre is, de világraszóló diadalt aratott a magyar nemzet, s ezzel beírta nevét Európa történetébe. Az első független magyar haderővel tulajdonképpen a Magyar Honvédség is megszületett, s a harcok során tett orvosi és ápolói tevékenység vívmányai egyben a magyar katona-egészségügy bölcsőjét is jelentették, amelynek rögös, ugyanakkor nemes útját járja intézményünk ma is. A parancsnok ismételten gratulált az elismerésben részesültek számára, s kiemelte a nemrégiben zajlott CMX 2015 NATO válságkezelési gyakorlat MH EK-ból kijelölt állományának magas színvonalú teljesítményét.

A honvédelmi tárca központi ünnepségén Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából – Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát vette át Dobrocsi Éva százados,
– Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát vette át Horváth Rita úrhölgy,
– Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vette át Balázsné Müller Ágnes úrhölgy, Dr. Borsné Kovács Csilla Gabriella úrhölgy, Dr. Kardosné Czipták Erika úrhölgy, Kopasz Róbert úr, Péterné Buzás Andrea úrhölgy, Turán Györgyi úrhölgy.

Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát adományozta: 10 év után Dr. Terray-Horváth Attila őrnagynak, Szekszárdiné Tompai Katalin főhadnagynak. Az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát adományozta 20 év után Bodó-Bajzák Mónika zászlósnak, III. fokozatát adományozta 10 év után Gáspár Erika zászlósnak, Gulyás Lívia zászlósnak, Görög Anita főtörzsőrmesternek. Oklevelet adományozott 40 év után Rostás Lászlóné dr. Szentiványi Ildikónak, 30 év után Budai-Havasi Ágnes Beatrixnak, Dr. Indig Zsuzsannának, Nagy Alida Irénnek, Szabó Zsolt Gábornak, 20 év után Győrbíró Tibornénak, Kertész Lászlóné úrhölgynek, Rostási Tibornak, Dr. Szabó Zoltán úrnak, Turda Zoltánnak, Zichy Bernadett Petrának, 10 év után Balázsné Müller Ágnesnek, Boross Zsoltnak, Csondor Istvánnénak, Gulya Irénnek, Kabadi-Dányádi Anitának, Kállainé Tari Ildikónak, László Csabanak, Majzik Anna Katalinnak, Renkó Rolandnak, Róthné Csákány Andreának, Szabó Máriának, Dr. Szabó Renátának, Takács Orsolyának, Ursinyi Krisztiánnak, Vági Mónikának.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka eredményesen végzett munkája elismeréséül emlékérmet adományozott Varga Ibolya őrnagynak, Veress Enikő őrnagynak, Balázs-Nagyné Lukács Laura századosnak, Toldi-Takácsné Kántor Zsuzsanna zászlósnak, Dr. Sedivi László úrnak. Emléklapot adományozott Mondiné dr. Átol Éva alezredesnek, Szilágyi Ferenc Sándorné századosnak, Tóth Edina hadnagynak, Földi Lászlóné törzszászlósnak, Baranyayné Tóth Mária zászlósnak, Lestár Zoltán zászlósnak, Horváth Kinga főtörzsőrmesternek, Magyar Tibor főtörzsőrmesternek, Pavuk Anita főtörzsőrmesternek, Hegyaljai Adrienn törzsőrmesternek, Fazekas Lászlónak, Honfi Anikónak, Dr. Horváth Győzőnek, Komjáthy Boglárkának, Dr. Lehel Györgynének, Sarkadiné Gregus Ilonának, Soós Lászlónénak, Szabó Miklósnak, Téliné Horváth Zsuzsannák, Tóthné Kálmán Andreának, Dr. Zsigmond Györgynek.
1609150961

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka a CMX 2015 NATO válságkezelési gyakorlat során végzett kiemelkedő munkája elismerésül emlékérmet adományozott Dr. Meglécz Katalin ezredesnek, Dr. Varga Annamária őrnagynak, Antal Győző főtörzsőrmesternek, Bognár Csabának. Emléklapot adományozott Kopándi Emese őrnagynak, Dr. Kecskeméti Ilona századosnak, Szigeti Irén Erzsébet zászlósnak, Bekő Andrea főtörzsőrmesternek, Csóré Attiláné főtörzsőrmesternek, Dr. Tamási Béláné főtörzsőrmesternek, Dr. Pomogajev Alexandernak.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül főorvossá nevezte ki Dr. Csonka Sándor Tamást, Dr. Iványi Attila Andrást.
1609150961
ESZA