Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Intézményi Kutatásetikai Bizottság

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 110-106/2023 nyt. sz. ügyrendje alapján, 2023.11.09-én megalakult az Magyar Honvédség Intézményi Kutatásetikai Bizottsága (a továbbiakban: MH EK IKEB).

A Bizottság ellátja az MH EK-ban folyó orvostudományi kutatásokkal és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban az intézményi kutatásetikai bizottság feladatait.

Az MH EK-ban orvostudományi kutatás akkor végezhető, ha az IKEB a kutatóhely személyi és tárgyi feltételeit a kutatás végzéséhez megfelelőnek találja és erről írásban nyilatkozik. Továbbá az MH EK parancsnoka ennek a szakvéleménynek a birtokában a kutatáshoz hozzájárul, a Befogadó nyilatkozatot aláírta, valamint a rendeletekben (Eütv., 23/2002 EüM, 35/2005 EüM rendelet) előírt engedélyek, vélemények rendelkezésre állnak.

Az MH EK IKEB feladathoz kötött e-mail címe 2023. november 3-án létrehozásra került, az ügyiratokat Dr. Szűcs Diána részére, az MH EK IKEB titkárának, az MH EK IKEB feladathoz kötött e-mail címére ([email protected]) szíveskedjenek megküldeni.

 

 

További információk a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Intézményi Kutatásetikai Bizottságáról:

A Bizottság hivatalos neve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Intézményi Kutatásetikai Bizottság

A Bizottság rövidített neve: MH EK IKEB

A Bizottság hivatalos neve angolul: Institutional Ethics Committee, Medical Centre Hungarian Defence Forces

A Bizottság rövidített neve angolul: HDF MC IEC

 email cím: [email protected]


A Bizottság feladata, hatásköre

A Bizottság ellátja az MH Egészségügyi Központ-ban folyó orvostudományi kutatásokkal és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban az intézményi kutatásetikai bizottság feladatait. Orvostudományi katatásnak minősül különösen:

 1. a diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítésére, új eljárások kidolgozására, valamint a betegségek kóroktanának és kórlefolyásának jobb megértésére irányuló,
 2. a genetikai,
 3. az élő emberből vagy halottból eltávolított sejtekkel, sejtalkotórészekkel, szövettel, szervvel, testrésszel végzett,
 4. az epidemiológiai,
 5. a közegészségügyi -- járványügyi érdekből végzett,
 6. az ivarsejten, embrión végzett

Az IKEB feladatai

A kutatási feltételek elbírálása:

Az MH EK-ban orvostudományi kutatás akkor végezhető, ha az IKEB a kutatóhely személyi és tárgyi feltételeit a kutatás végzéséhez megfelelőnek találja, és erről írásban nyilatkozik. Továbbá az MH EK parancsnoka ennek a szakvéleménynek a birtokában a kutatáshoz hozzájárul, a Befogadó nyilatkozatot aláírta, valamint a rendeletekben (Eütv, 23/2002. EüM -, 35/2005. EüM rendelet) előírt engedélyek, vélemények rendelkezésre állnak.

A formailag, mind tartalmilag megfelelő dokumentumok felterjesztésének éedekében mentorcsoport került megalapításra, amelynek résztvevői:

Dr. Rikk János honvédelmi alkalmazott  ([email protected])

Dr. habil Szabó Sándor PhD o. ezredes ([email protected])

Dr. Szücs Diána honvédelmi alkalmazott ([email protected])

Dr. Urbán Nóra PhD alezredes ([email protected])

Az IKEB elnök a mentor programra vonatkozóan szavazást kezdeményezett, amely során a Bizottság a mentorcsoport kialakítását és tevékenységét egyhangúlag megszavazta.MH EK - IKEB tagok

Elnök:

 1. Dr. Kovács László orvos nyugállományú ezredes

Klinikai:

 1. Dr. Deres Péter PhD orvos alezredes
 2. Dr. Pettyán Ilona orvos honvédelmi alkalmazott 4. Dr. Habil Szabó Sándor PhD orvos ezredes

Pszichológus:

 1. Dr. Urbán Nóra PhD alezredes

Gyógyszerész:

 1. Dr. Lernyei Ágnes főhadnagy

Jogász:

 1. Dr. Kiss Tünde őrnagy

Laikus:

 1. dr. Mihók Sándor önkéntes műveleti tartalékos alezredes
 2. Dr. Kovács Géza honvédelmi alkalmazott

Titkár:

 1. Dr. Szűcs Diána PhD honvédelmi alkalmazott

 

 

Jegyzőkönyvek:

Kutatási kérelmek:

ESZA