Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédorvos katonaorvosi szakfolyóirat

A Honvédorvos Szerkesztősége szervezetileg az MH EK Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet Tudományos Könyvtárárhoz tartozik.

A Szerkesztőség elérhetőségei: 

1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., parancsnoki épület II. emelet 203. ajtó
telefonszám: (1) 465-1800/71-312
e-mail: mh.ek.tudomanyoskonyvtar@hm.gov.hu

A Szerkesztőbizottság elnöke:  Dr. Kopcsó István Ph.D. orvos vezérőrnagy

Elnökhelyettesek:  Prof. Dr. Svéd László Ph.D. ny. orvos altábornagy, Dr. Zsiros Lajos Ph.D. ny. orvos dandártábornok

Főszerkesztő: Prof. Dr. Grósz Andor PhD ny. orvos dandártábornok

A szerkesztőbizottság tagjai:  

Dr. Faludi Gábor Ph.D. ny. orvos ezredes, 
Dr. Fazekas László orvos ezredes,
Prof. Dr. Gál János Ph.D. egyet. tanár, Semmelweis Egyetem,
Dr. Helfferich Frigyes Ph.D. orvos ezredes, 
Dr. Kovács László Ph.D. ny. orvos ezredes, 
Dr. Mátyus Mária Ph.D. orvos ezredes, 
Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes, 
Dr. Németh András ny. orvos dandártábornok, 
Dr. habil. Rókusz László ny. orvos ezredes, 
Dr. Sótér Andrea orvos alezredes,
Dr. habil. Szabó Sándor András Ph.D. orvos ezredes, egyet. doc.,
Dr. Szakács Zoltán Ph.D. orvos ezredes, 
Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornok,
Dr. Tóth Judit, főorvos, EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Dr. Vekerdi Zoltán Ph.D. orvos ezredes.

A Honvédorvos című szakfolyóirat első száma 1888. január 15-ei keltezéssel jelent meg a Gyógyászat mellékleteként mint „A hazai katonaorvosi intézmény tudományos és társadalmi közlönye”. A kiadványnak kezdetben semmiféle intézményes kapcsolata nem volt a Magyar Királyi Honvédséggel, Kovács József azonban, aki ekkor a Gyógyászat egyik szerkesztője volt, személyében elkötelezett híve volt a katonaorvoslás támogatásának, fejlesztésének, hiszen az 1866-os porosz osztrák háborúban maga is tábori orvosként szolgált.
A Honvédorvos első korszaka az 1914. július 5-én megjelent számával lezárult, és csak a Nagy Háború után, a gazdasági válságot követő nehéz évek alatt vált lehetővé, hogy a honvédorvosok saját szakmai fórummal rendelkezzenek. 1929-ben indult útjára a periodikum második folyama Franz Géza felelős szerkesztő irányításával és szolgálta közösségét egészen 1944-ig.

A Honvédorvos ma is megjelenő folyamának első száma Dr. Merényi Gusztáv orvos vezérőrnagy főszerkesztésével 1949-ben került az érdeklődők kezébe. Az első évben Honvédorvosi Közlemények címen, majd 1950–1952 között Honvédorvos, 1953–1956-ban Katonaorvosi Szemle és végül 1957-től napjainkig a Honvédorvos címet viseli.

E hosszú korszak főszerkesztői:
Dr. Merényi Gusztáv orvos vezérőrnagy 1949
Dr. Felkay Dénes orvos ezredes 1949 – 1953
Dr. Uray Gyula orvos ezredes 1954 – 1956
Dr. Farády László orvos ezredes 1957 – 1967
Dr. Vámos László orvos ezredes 1975 – 1981
Dr. Német István orvos ezredes 1982
Dr. Horváth István orvos ezredes 1983
Prof. Dr. Hideg János orvos vezérőrnagy 1983 – 2012, 2018-ig tiszteletbeli főszerkesztő.
2012-től Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok.

A folyóirat története itt olvasható.

A Honvédorvos mind a mai napig az egyetlen hazai és tisztán katona- (illetve katasztrófa)orvostani szakfolyóirat, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága tudományos folyóiratként jegyez. 
A kiadvány az utóbbi években jelentős mértékben modernizálódott, a 2016-os tárgyévtől a közzétett cikkek DOI-t (Digital Object Identifier) kapnak, és a közleményeket a CrossRef rendszerben, valamint az MTMT-ben is regisztráljuk.

A honvédorvos számai, cikkei szabadon hozzáférhetők az alábbi oldalakon:

• a cikk alján a 2010-es tárgyévtől kezdődően

• az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL-J adatbázisában az 1951-es tárgyévtől kezdődően


Az Arcanum Digitális Tudománytárban az 1951-es és 2012-es tárgyévekben megjelent számok kutathatók, de csak az adatbázist előfizetők.

A Szerkesztőség tisztelettel ajánlja leendő Szerzői figyelmébe a kiadvány Szerzői útmutatóját.

ESZA