Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédorvos

A Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ és a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság lapja

 

Kiadja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest

Felelős kiadó: Dr. Fejes Zsolt Dezső PhD orvos ezredes

ISSN 0133-879X (Nyomtatott)

ISSN 3003-9401 (Online)

 

A Honvédorvos Szerkesztősége szervezetileg az MH EK Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet Tudományos Könyvtárárhoz tartozik.

 

A Szerkesztőség elérhetőségei: 

1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., parancsnoki épület II. emelet 203. ajtó
telefonszám: (1) 465-1800/71-513 vagy 71-170

e-mail: [email protected]

 

A Szerkesztőbizottság elnöke:  

Dr. Fejes Zsolt Dezső PhD orvos ezredes, MH EK parancsnok, MH egészségügyi főnök, a szerkesztőbizottság elnöke

 

Elnökhelyettesek:  

Dr. Kopcsó István PhD orvos vezérőrnagy, a szerkesztőbizottság egyik alelnöke, az MKKOT elnöke

Dr. Fazekas László orvos ezredes, a szerkesztőbizottság másik alelnöke, a NATO KEKK igazgatója

 

Főszerkesztő: Dr. Péter László János PhD orvos alezredes

 

A szerkesztőbizottság tagjai:  

Prof. Dr. habil. Gál János PhD egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

Prof. Dr. Grósz Andor PhD ny. orvos dandártábornok

Dr. Helfferich Frigyes PhD orvos ezredes

Prof. Dr. Herszényi László MTA doktora

Dr. Mártai István, a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóság

Dr. Pellek Sándor PhD orvos ezredes

Dr. Sótér Andrea (PhD) alezredes

Prof. Dr. Svéd László PhD ny. orvos altábornagy

Dr. habil. Szabó Sándor András PhD orvos ezredes, egyetemi docens

Dr. Szakács Zoltán PhD orvos ezredes, 

Dr. Urbán Nóra (PhD) pszichológus alezredes

Dr. Várhelyi Levente PhD orvos ezredes

Dr. Vásárhelyi-Tóth Sándor PhD orvos alezredes

Dr. Vekerdi Zoltán PhD orvos ezredes.

 

A háromtagú Főszerkesztőség további munkatársai:

Az MH EK Tudományos Könyvtára képviseletében Pogányné Dr. Rózsa Gabriella (PhD), könyvtárvezető, a Szent István Tudományos Akadémia tagja és Surányi Zsolt százados.

 

A Honvédorvos című szakfolyóirat első száma 1888. január 15-ei keltezéssel jelent meg a Gyógyászat mellékleteként mint „A hazai katonaorvosi intézmény tudományos és társadalmi közlönye”. A kiadványnak kezdetben semmiféle intézményes kapcsolata nem volt a Magyar Királyi Honvédséggel, Kovács József azonban, aki ekkor a Gyógyászat egyik szerkesztője volt, személyében elkötelezett híve volt a katonaorvoslás támogatásának, fejlesztésének, hiszen az 1866-os porosz osztrák háborúban maga is tábori orvosként szolgált.
A Honvédorvos első korszaka az 1914. július 5-én megjelent számával lezárult, és csak a Nagy Háború után, a gazdasági válságot követő nehéz évek alatt vált lehetővé, hogy a honvédorvosok saját szakmai fórummal rendelkezzenek. 1929-ben indult útjára a periodikum második folyama Franz Géza felelős szerkesztő irányításával és szolgálta közösségét egészen 1944-ig.

A Honvédorvos ma is megjelenő folyamának első száma Dr. Merényi Gusztáv orvos vezérőrnagy főszerkesztésével 1949-ben került az érdeklődők kezébe. Az első évben Honvédorvosi Közlemények címen, majd 1950–1952 között Honvédorvos, 1953–1956-ban Katonaorvosi Szemle és végül 1957-től napjainkig a Honvédorvos címet viseli.

E hosszú korszak főszerkesztői:


Dr. Merényi Gusztáv orvos vezérőrnagy 1949

Dr. Felkay Dénes orvos ezredes 1949 – 1953

Dr. Uray Gyula orvos ezredes 1954 – 1956

Dr. Farády László orvos ezredes 1957 – 1967

Dr. Vámos László orvos ezredes 1975 – 1981

Dr. Német István orvos ezredes 1982

Dr. Horváth István orvos ezredes 1983

Dr. Hideg János orvos vezérőrnagy DSc 1983 – 2012, 2018-ig tiszteletbeli főszerkesztő

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok 2012-2023.

 

A folyóirat története itt olvasható.

A Honvédorvos mind a mai napig az egyetlen hazai és tisztán katona- (illetve katasztrófa)orvostani szakfolyóirat, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága B kategóriás tudományos folyóiratként jegyez. 
A kiadvány az utóbbi években jelentős mértékben modernizálódott, a 2016-os tárgyévtől a közzétett cikkek DOI-t (Digital Object Identifier) kapnak, és a közleményeket a CrossRef rendszerben, valamint az MTMT-ben is regisztráljuk.

 

A Honvédorvos számai, cikkei szabadon hozzáférhetők az alábbi oldalakon:

 

A Szerkesztőség tisztelettel ajánlja leendő Szerzői figyelmébe a kiadvány Szerzői útmutatóját.

A Honvédorvos szakfolyóirat számai 2010-től

 

 

ESZA