Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédorvos 2020 3-4

TARTALOM

Deli Gábor, Dr. Pataki Ágnes PhD, Emődy-Kiss Blanka, Takács Edina, Papp Sándor, Dr. Fent János
A COVID-19 megelőzésére szolgáló vakcinák összetétele, működési elve

Dr. Eleki Zoltán ezredes, PhD
A Covid-19 vírus okozta fertőzés fizikai aktivitásra gyakorolt hatása és a sportoláshoz való visszatérés szempontjai

Prof. Dr. Svéd László ny. orvos altábornagy, PhD, Dr. Faludi Gábor ny. ezredes, PhD
Gondolatok a járványokról, háborúkról, pandémiáról és a honvédelemről

Prof. Dr. Baló-Banga J. Mátyás, PhD, Dr. Kádas Martina orvos hadnagy, Dr. Kása-Kovács Adrienn, Dr. Vajda Adrienne orvos ezredes, PhD
Röntgen kontrasztanyagok in vivo tesztelése ismételt használatuk során felmerülő mellékhatások kizárására

Pogányné Dr. Rózsa Gabriella PhD
A 16. helyőrségi kórház orvosainak tevékenysége a Budapesti Helyőrség Katonaorvosainak Tudományos Egyesületében (Der Militärarzt közleményei alapján)

Hírek (Dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes, PhD)

In memoriam

Referátumok

 

CONTENTS

G. Deli, Á. Pataki MD, PhD, B. Emődy-Kiss, E. Takács, S. Papp, J. Fent MD 
Composition and working principle of COVID-19 vaccines

Col. Z. Eleki PhD
Effect of Covid-19 virus infection on physical activity from the moderate to vigorous training

Lt.Gen. (ret.) Prof. L. Svéd MD, PhD, Col. (ret.) G. Faludi MD, PhD
Thoughts on epidemics, wars, pandemics and on national defence

Prof. J.M. Baló-Banga MD, PhD, Lt. M. Kádas MDMC, A. Kása-Kovács MD, Col. A. Vajda MDMC, PhD
Diagnostic assessment of patients after adverse events due to iodinated contrast media. Study on 47 patients and 11 years

G. Pogány Rózsa PhD
Activities of the doctors at the 16th garrison hospital in the Scientific Association of Military Doctors in the Garrison Budapest (In the publications of Der Militärarzt)

News (Col. Z. Vekerdi MDMC, PhD)

In memoriam
Abstracts

ESZA