Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédorvos 2015 3-4

TARTALOM

Dr. Bognár Tamás o. alez.
Az egészségügyi tapasztalat-feldolgozás szerepe és eredményeinek gyakorlati alkalmazása a NATO-ban

Dr. Móra Balázs, Dr. Péter László o. alez., PhD
Pszichiátriai kórképek komorbiditása és az alkalmazott terápia jellegzetességei hoszpitalizált betegek körében

Dr. Győrffy Andrea PhD, Tóth Marcell Márton, Dr. Jóźwiak Ákos PhD
A „One Health”-koncepció rejtett szeglete: a „One Health” katonai vonatkozásai

Kenessey Fanni szds., Dr. Sótér Andrea alez., PhD, Rázsó Zsófia hdgy.
Üdülés és egészségmegőrzés – táplálkozás egészségügyi és rekreációs szempontok alapján végzett étlap vizsgálat a balatonkenesei
honvéd üdülőben

Varga András ezds.
Bürokráciaelmélet megvalósulása az MH Egészségügyi Központban

Dr. Remes Péter ny. o. ezds.
A honvédorvosok szerepe a repülő- és űrorvosi kutatásokban. I. rész

Előadás összefoglalók
A Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság XVIII. Tudományos konferenciája
Hírek
Referátumok
Könyvtári közlemények

CONTENTS

Lt.Col. T. Bognár M.D.M.C.
Medical lessons learned in NATO; the role and results in practice

B. Móra MD, Lt.Col. L. Péter MDMC, PhD
Comorbidity of psychiatric disorders and the characteristics of the applied therapy among hospitalized patients

Andrea Győrffy PhD, M. M. Tóth, Á. Jóźwiak PhD
A hidden corner of the „One Health” concept: one health and its military aspects

Capt. Fanni Kenessey, Lt.Col. Andrea Sótér PhD, Lt. Zsófia Rázsó
Recreation and health promotion – menu analized based on the nutritional-health and recreational aspects in the Balatonenese’s military resort

Col. A. Varga
Bureaucracy-theory in the Hungarian Defense Forces Military Medical Centre

Col. (ret.) P. Remes M.D., PhD
The role of Hungarian military doctors in the research of aviation and space medicine. Part I

Abstracts
News

ESZA