Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédorvos 2010/1-2 szám

TARTALOM

Előszó (Dr. Tarnóczi Richárd ezds., Ph.D.)

Nagyné Bereczki Szilvia őrgy., Ph.D., Tóth Zsuzsa fhdgy.
A játékszenvedély vizsgálata a Magyar Honvédségnél

Nyerges Csaba szds.
A diszpozicionális optimizmus és a külszolgálati missziók kapcsolata a Magyar Honvédség állományában

Kovács Péter alez.
Egy szervezeti diagnózis tapasztalatai

Katona Tímea fhdgy.
Misszió és motiváció: Munkaérték preferenciák és a külszolgálatra motiváló tényezők kapcsolata a Magyar Honvédség állományában

Györffy Ágnes szds.
A katonanők férfiakétól eltérő pszichológiai jellemzői a katonai alapkiképzés során, kutatási eredmények fontos vonatkozásai az MH katonanői állományában

Szomolai Dóra, Kiss József
A MH dohányzás leszokást támogató programjának további lehetőségei

Nagy Ildikó alez.
A misszióból visszaérkezők reintegrációs programja és a PTSD kezelésének tapasztalatai a Magyar Honvédségben

Kósáné Koppányi Éva
Komplex Életmódváltást Megcélzó Prevenciós Modellprogram keretében zajló mentálhigiénés és pszichoedukációs tevékenység tematikája

Hortobágyi Miklós
Virtuális kiképzőrendszerek katonapszichológiai vonatkozásai

Markolt Norbert fhdgy.
A debriefing: Egy krízisintervenciós módszer bemutatása és alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédségben


CONTENTS

Foreword (Col. R. Tarnóczi)

Maj. Szilvia Bereczki, 1stLt. Zsuzsa Tóth
The research of gambling in HDF

Capt. Cs. Nyerges
Connection of dispositional optimism and deployment in the strength of HDF

Lt.Col. P. Kovács
Experiences of an organization diagnosis

1st.Lt. Tímea Katona
Deployment and motivation: workvalue preferences and factors of motivation within the peacekeeping operations at Hungarian Defense Forces

Ágnes Györffy
Woman soldiers’ psychological features different from man soldiers during boot training. Significant relations of research results to woman soldiers strength of HDF

Dóra Szomolai, J. Kiss
Possibilities of tobacco cessation support programmes in HDF

Lt.Col. Ildikó Nagy
The reintegration program of soldiers returning from missions and the experiences of treatment of PTSD in the Hungarian Defence Forces

Éva Koppányi
Syllabus of mentalhealth and psychoeducation activity in the scope of Complex Preventive Modell-program aiming the promotion of changing of lifestyle

M. Hortobágyi
Virtual training systems, applications in military psychology

1st.Lt. N. Markolt
Debriefing: Introducing a crisis intervention method and it’s possible applications in Hungarian Defence Forces

ESZA