Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédorvos 2011/3-4 szám

TARTALOM

Kovács Gáspár mk.szds., Dr. Gachályi András ny. mk.ezds.
Az ultraibolya sugárzás biológiai dozimetriája

Dr. Somosy Zoltán, Dr. Galántai Rita Tünde Ph.D., Dr. Bognár Gabriella, Emődy-Kiss Blanka, Dr. Horváth Győző ny. o.alez., Dr. Gachályi András ny. mk.ezds.
Malathion hatása humán placenta modellsejtekre I. Cito- és genotoxicitás vizsgálata

Dr. Galántai Rita Tünde Ph.D., Dr. Somosy Zoltán, Emődy-Kiss Blanka, Dr. Bognár Gabriella, Dr. Horváth Győző ny. o.alez., Draskovits-Papp Zsófia, Dr. Gachályi András ny. mk.ezds.
Malathion hatása humán placenta modellsejtekre II. Gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálatok

Prof. Dr. Grósz Andor o.ddtbk., Ph.D., Dr. Szatmári Ákos o.fhdgy., Prof. Dr. Schandl László o.ddtbk., Ph.D.
Tények, érvek a katonák és sportolók energiaital-fogyasztásával kapcsolatban

Dr. Remetei Dóra o. őrgy.
Korunk megváltozott biztonsági környezete, hatása a katona-egészségügy egyes területeire.
Az egészségügyi felderítés és az AJP-4.10.3 (MEDINT) doktrína

Dr.Weinhoffer Judit
A rehabilitáció és a katonapszichológia kapcsolatának történeti változásai sérült katonák ellátása s o r á n

Dr. Dura Gyula Ph.D., Dr. Faludi Gábor ny. o.ezds., Ph.D., Dr. Szabó Zoltán, Demeter Zoltán, Szalay Brigitta, Dr. Rudnai Péter, Dr. Páldy Anna Ph.D.
Az egészségkockázat értékelésének szempontjai a vörösiszap katasztrófában érintett te rü le te n

Dr. Faludi Gábor ny. o.ezds., Ph.D., Gramantik Péter ny. ezds., Csete Edit, Dr. Pallér Judit
A vörösiszap katasztrófa (2010) következményei elleni küzdelem egyes tapasztalatairól. / az ÁNTSZ OTH szemszögéből tekintve/

Dr. Gundy Sarolta Ph.D., Dr. Farkas Gyöngyi Ph.D., Székely Gábor, Prof. Dr. Kásler Miklós D.Sc.
Vörösiszap-exponált civil lakossági csoport rákrizikó becslése citogenetikai biomarkerekkel

Beszámoló a Magyar Katonai- és Katasztrófaorvostani Társaság Közgyűléséről és Tudományos Üléséről

CONTENTS

Capt. (eng.) G. Kovács, Col. (ret.) (eng.) A. Gachályi
Biological dosimetry of ultraviolet radiation

Z. Somosy M.D., Rita T. Galántai M.D., Ph.D., Gabriella Bognár M.D., Blanka Emődy-Kiss, Lt.Col. (ret.) Gy. Horváth M.D., Col. (ret.) (eng.) A. Gachályi
Effect of malathion on placental model cells I. Study of cyto- and genotoxicity

Rita T. Galántai M.D., Ph.D., Z. Somosy M.D., Blanka Emődy-Kiss, Gabriella Bognár M.D., Lt.Col. (ret.) Gy. Horváth M.D., Zsófia Draskovits-Papp,
Col. (rét.) (eng.) A. Gachályi
Effect of malathion on placental model cells II. Gas chromatography and mass spectrometry studies

Brig.Gen. Prof. A. Grósz, M.D.M.C., Ph.D. IstLt. Á. Szatmári M.D.M.C., Brig.Gen. Prof. L. Schandl M.D.M.C., Ph.D.
Facts and arguments about the energy drink consumption of military personnel and athletes

Máj. Dóra Remetei M.D.M.C.
The new security environment of today and its effect on certain elements of military medicine. The medical intelligence and the AJP-4.10.3 (MEDINT) doctrine

Judit Weinhoffer M.D.
Chronological modifications in the relationship of rehabilitation and military psychology in the treatment process of injured soldiers

Gy. Dura M.D., Ph.D., Col. (ret.) G. Faludi M.D., Ph.D., Z. Szabó M.D., Z. Demeter, Szalay Brigitta, P. Rudnai M.D., Anna Páldy M.D., Ph.D.
Aspects of health risk assessment related to the red mud catastrophe

Col. (ret.) G. Faludi M.D., Ph.D., Col. (ret.) P. Gramantik, Edit Csete, Judit Pallér M.D.
Certain experiences of defence of consequences of red mud flood disaster (2010) from the point of view of Office of Cheif Medical Officer of State (OCMO) of National Public Health and Medical Officer Service (NPHMOS)

Sarolta Gundy M.D., Ph. D., Gyöngyi Farkas M.D., Ph.D., G. Székely, Prof. M. Kásler M.D., D.Sc.
Cancer risk assessment by cytogenetic biomarkers of Hungarian civil residents exposed in the red m u d catastrophe

Abstracts

ESZA