Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédorvos 2019 3_4

TARTALOM

Dr. habil Szakács Zoltán o. ezds., PhD
A több műszakos munkavégzés következményei a cirkadián alvás-ébrenléti ritmusra

Dr. Kohut László o. ezds., PhD
A mozgásprogram szerepe a kardiológiai rehabilitációban

Dr. Eleki Zoltán ezds., PhD
A testnevelés és a sport szerepe a katonák felkészítésében

Dr. Györfy Ágnes PhD
Van -e élet az (él)sport után?

Dr. Pálhalmi János PhD
A Bioszignál Metrológiai Eljárás alkalmazása az oszcillometriás vérnyomásmérési módszerek mérési bizonytalanságának meghatározása és csökkentése érdekében

Dr. Pellek Sándor o. ezds., PhD
Katonaorvosi tapasztalatok az innováció szolgálatában

Dr. Horváth Lívia
A probiotikumok népszerűsége a gasztroenterológiában

Pogányné Dr. Rózsa Gabriella PhD
A „Honvédkórház” a Ludoviceum épületében

Hírek (Dr. Vekerdy Zoltán o. ezds., PhD)

Beszámoló
A Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság XXII. Tudományos konferenciájáról

Referátumok

Könyvismertető (Pogányné Dr. Rózsa Gabriella PhD)
Új kiadvány az Osztrák–Magyar Monarchia katona-egészségügyéről
„Dr. Kiss Gábor őrnagy: Orvosok, katonák, katonaorvosok…”

 

CONTENTS

Col. Z. Szakács MDMC, PhD
Consequences of multiple shift work on the circadian sleep-wake rhythm

Col. L. Kohut MDMC, PhD
Exercise training characteristics in cardiac rehabilitation

Col. Z. Eleki PhD
The role of the physical education and sport in the military training

Ágnes Györfy PhD
Is there life after being a sport professional?

J. Pálhalmi PhD
Application of the Biosignal Metrology Method to determine and decrease the measurement uncertainity of the oscillometric blood pressure measurement solutions

Col. S. Pellek MDMC, PhD
Military medical experiences in the servise of innovation

Lívia Horváth
The popularity of the probiotics in the gastroenterology

Gabriella Pogány Rózsa PhD
The Military Hospital (Pest/Budapest) in the building of the Ludoviceum

Military Academy

News (Col. Z. Vekerdi MDMC, PhD)

Abstracts

ESZA