Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

Állatorvos a honvédségben

2020. november 2., hétfő 15:14

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és Közegészségügyi Intézet munkatársaként teljesít szolgálatot a Magyar Honvédség állatorvosa, dr. Szentesi Katalin.

Sokrétű feladatai közé tartozik többek között a szolgálati állatállomány állategészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok tervezése, az állattartás és alkalmazás állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi feltételeinek előírása, megteremtése és fenntartása. Végrehajtja a szolgálati állatállomány szükség szerinti selejtezését és pótlását, együttműködve az ambuláns ellátást végző állatorvosokkal. Kidolgozza az állattartást, valamint a kapcsolódó élelmiszerlánc biztonsági feladatokat érintő szakmai állásfoglalásokat, helyszíni szemlét végez, felügyeli az állatgyógyászati készítmények megrendelését, vonatkozó hatályos polgári jogszabályokat betartja és javaslatot tesz azok betartására. Részt vesz a Magyar Zoonózis Társaság tudományos ülésein valamint egyéb szakmai rendezvényeken, kapcsolatot tart az állatot tartó katonai szervezetekkel, az Állatorvos-tudományi Egyetemmel, beszállítókkal.

1609152314

Jelenleg 48 szolgálati kutya teljesít szolgálatot a Magyar Honvédségben őr-, járőr-, robbanóanyagkereső kutyaként, idei évtől pedig a nyomkereső kutya képzés is elindult.

Robbanóanyagkereső kutyák képzése a Magyar Honvédségen belül történik, ennek mintájára az idei évben elindult az őrkutya képzés is, mely a hadseregen belüli feladatellátást könnyíti meg. A hadseregen kívüli feladatellátásra együttműködési szerződés került megkötésre a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központtal, szoros a kapcsolattartás más fegyveres, hivatásos testületekkel, mely rendszeres közös képzésben, közös feladat végrehajtásban nyilvánul meg.
A járőrkutya határszolgálatban, felsővezetői és nemzetközi rendezvényeken, bemutatók tartása során egészíti ki gazdájának tevékenységét, segítő társként szolgálva. Őrkutya munkaidőn kívül a katonai objektumok, tárgyak védelmét végzi önállóan vagy együttműködve a kutyavezetőjével. Robbanóanyagkereső kutya feladata nemzeti és nemzetközi szinten a tűzszerész munkájának segítése.
Bizton állíthatjuk tehát, hogy az ember tán legősibb barátja, hűséges társa, a kutya, a mai napig fontos szerepet játszik a fegyveres, hivatásos testületeknél, így a Magyar Honvédségnél is.

ESZA