Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Állománygyűlés a magyar honvédelem napja alkalmából

2014. május 22., csütörtök 14:40

Honvédelem napja alkalmából az MH Egészségügyi Központ május 20-án tartotta ünnepi állománygyűlését.

1609150849

A Himnusz meghallgatása után Dr. Lázár Balázs, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze és tudományos kutatója tartott rövid előadást Görgey Artúr szabadságharc során szerzett sebesüléseiről. A hadsereg fővezérének nagy szüksége volt a mai katonaorvosok elődjei szaktudására, hogy a gránátszilánktól szerzett fejsérülése meggyógyulhasson és folytathassa csapatai irányítását. A gyógyulása sikeres volt az akkori orvosok helytállásának köszönhetően. Zárásképpen kiemelte, amikor május 21-re gondolunk ne csak Budavár ostroma és a Honvédelem napja jusson eszünkbe, hanem az is, hogy Görgey Artúr 1916-ban ezen a napon halt meg.

1609150850

Az előadást követően Varga András ezredes, az MH Egészségügyi Központ Személy és Munkaügyi Osztály osztályvezetője ismertette az elismerésekről szóló ünnepi határozatokat és parancsokat, melyeket Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka adott át.

1609150850

Az ünnepi állománygyűlés Arany János 1848-ban írt Örökség című versével folytatódott amelyet, a Magyar Honvédség „Lehet egy csillaggal több” tehetségkutató versenyén első helyezést elért Barta Terézia főtörzsőrmester szavalta el.

1609150850

Az ünnepség után a meghívott vendégeket, a vezető állományt és az elismerésben részesülteket a központ parancsnoka külön köszöntötte, aki elmondta, korábban más időpontban kellett ünnepelni a Honvédelem napját, de nem a dátum fontos, hanem az ember. Ilyenkor emlékezünk meg a hősökről, de ilyenkor kell gondolni napjaink katonáira és a közalkalmazottaira, akik idehaza és külföldön teljesítik szolgálataikat. Köszönetet mondott az MH Egészségügyi Központ munkatársainak, akik becsülettel és példamutatóan végzik munkájukat, melyet az intézmény elért eredményei és sikerei mutatnak.

1609150850

Elismerésben részesültek névsora:

„SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL”ezüst fokozatát kapta:

Sebestyénné dr. Sasi Ágnes alezredes,

„HONVÉDELEMÉRT” kitüntető cím I. osztályát kapta:

Mailinger Jánosné úrhölgy,

„HONVÉDELEMÉRT” kitüntető cím III. osztályát kapta:

Adamcsikné Forgó Anita úrhölgy,
Bánhidiné Dobrádi Zsuzsanna úrhölgy,
Dr. Magyar Melinda úrhölgy,
Mayerhoffer Zita úrhölgy,
Pomáziné Ráczkevi Marianna úrhölgy,
Szentirmay Edit úrhölgy.

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül oklevelet vett át 40 év után

Kovács László úr
Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül

TISZTI SZOLGÁLATI JEL II. fokozatát adományozza 20 év után

Dr. Halmy Csaba László ezredesnek,

TISZTI SZOLGÁLATI JEL III. fokozatát adományozza 10 év után

Dr. Szentpétery László Béla ezredesnek,
Dr. Komócsin Márta alezredesnek,
Dr. Pataki Tibor alezredesnek,
Dr. Pribenszkyné Dr. Galántai Beáta Edit őrnagynak,
Dr. Szmrtyka Ágota őrnagynak,
Halasiné Kovács Andrea századosnak.

ALTISZTI- LEGÉNYSÉGI SZOLGÁLATI JEL II. fokozatát adományozza 20 év után

Antal Győző főtörzsőrmesternek,

ALTISZTI- LEGÉNYSÉGI SZOLGÁLATI JEL III. fokozatát adományozza 10 év után

Balogh Zoltánné zászlósnak,
Csányi Balázsné zászlósnak,
Fullérné Tósaki Ildikó zászlósnak,
Horváth Lászlóné zászlósnak,
Hugyecz Sándorné zászlósnak,
Majsa Szilvia zászlósnak,
Rónaki Zoltánné zászlósnak,
Füstös Anikó főtörzsőrmesternek,
Liktor Enikő Andrea főtörzsőrmesternek,
Nyéki János főtörzsőrmesternek,
Takácsné Mizser Szilvia főtörzsőrmesternek,
Trázsi Edit főtörzsőrmesternek,
Veres Csaba főtörzsőrmesternek,
Viczkó Gyuláné főtörzsőrmesternek,
Vitelár Irén főtörzsőrmesternek,
Rétei Csaba György szakaszvezetőnek,
Révész Tibor szakaszvezetőnek.

OKLEVELET adományoz 30 év után

Győriné Völgyi Éva Márta úrhölgynek,

OKLEVELET adományoz 20 év után

Csizmadia Dóra úrhölgynek,
Pintérné dr. Kardos Marianna úrhölgynek,


OKLEVELET adományoz 10 év után

Balázsné Balogh Irén úrhölgynek,
Bene István úrnak,
Dr. Galántai Rita Tünde úrhölgynek,
Facskó Jánosné úrhölgynek,
Hargitai Balázs úrnak,
Kalláné Tikos Erzsébet Olga úrhölgynek,
Kavecsánszki Mária úrhölgynek,
Ország Anita úrhölgynek,
Pollák István András úrnak,
Toman Tiborné úrhölgynek,
Biró Aliz úrhölgynek

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka
eredményesen végzett munkája elismeréséül emlékérmet adományoz

Mayer Gábor őrnagynak,
Szabó Ildikó főhadnagynak,
Paluska Krisztina főtörzsőrmesternek,
Bujdosó Andrea úrhölgynek.

Emléklapot adományoz

Dr. Juhász Zsolt alezredesnek,
Dr. Kalamény Éva o.alezredesnek,
Fronek Antal őrnagynak,
Kulcsár Ildikó őrnagynak,
Tóthné Molnár Éva őrnagynak
Bende Zsolt századosnak,
Tamasóczkiné Kovács Erika törzszászlósnak,
Hodosy Mónika főtörzsőrmesternek,
Bócsa Katalin törzsőrmesternek,
Ivády Gabriella úrhölgynek,
Janovics Ferenc úrnak,
Juhász Bernadett úrhölgynek,
Kiss Dénes úrnak,
Kutenicsné Szíjártó Erzsébet úrhölgynek,
Lázár Anita úrhölgynek,
Dr. Mándy Eszter úrhölgynek,
Somogyi Józsefné úrhölgynek,
Dr. Takács Eszter úrhölgynek,

1609150850

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka
a Honvédkórház őrzés-védelmi feladatai végrehajtásában végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül

Boros Vincéné úrhölgynek,
Müllerné Vudi Zsuzsanna úrhölgynek.

ESZA