Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

\"Az MH kábítószer- és alkohol szűrővizsgálati rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok\" című akkreditált továbbképzés

2014. szeptember 15., hétfő 10:18

A MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság KJSZ Egészségfejlesztési osztálya (MH EK VEI KJSZ EFO) 2014. szeptember 4-5-én Mátraházán tartott továbbképzést "Az MH kábítószer- és alkohol szűrővizsgálati rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok"címmel.

A képzés honvéd-katasztrófa orvostani, repülőorvosi, foglalkozás-egészségügyi vagy egészségügyi-szervezési szakvizsgával rendelkező orvosok részére akkreditálásra került (SE-TK/2014. II/00049), a megszerezhető kreditek értéke 22 pont volt. A továbbképzés célja olyan, a drog- és alkoholfogyasztással kapcsolatos ismeretek átadása volt, amelyek hozzájárulnak a hatékony megelőzéshez. A képzésen a csapatorvosok, valamint a segélyhelyek egészségügyi szakszemélyzete mellett BM dolgozók (többek közt a rendvédelem tisztifőorvosa és helyettese, valamint a TEK orvosa) is képviseltették magukat, összesen 14 fő orvos és 10 fő szakdolgozó volt jelen.

A képzés első napján Dr. Sótér Andrea alezredes, – az MH Drogprevenciós Bizottság alapító tagja és az MH DB Operatív Csoport titkára- „Az elmúlt 10 év drogfertőzöttségi mutatói és a szűrővizsgálat rendszere a Magyar Honvédségben. ” című színvonalas nyitó előadásában bemutatta a Magyar Honvédség keretei között működő drogprevenciós tevékenység mérföldköveit, melynek legfontosabb állomásai a drogszűrővizsgálati laboratórium és a csapatoknál folyó prevenciós munka kialakítása voltak.
Az Egészségfejlesztési Osztály tisztje, Tápai Balázs százados „A kábítószer fogyasztás és kereskedelem főbb trendjei, irányai” című előadásában szemléletes és interaktív formában mutatta be az aktuális tendenciákat és útvonalakat a klasszikus kábítószerek és az új típusú kábítószerek (legal highs, designer drogok) fogyasztásában és terjesztésében.
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat előadói a Magyar Honvédség személyi állományának körében előforduló alkohol- és kábítószerfogyasztás nemzetbiztonsági kockázatait ismertették, valamint felhívták a figyelmet a drog-vigiliancia (éberség) és műveleti tiszt felé történő jelzések fontosságára a hatékony megelőzés érdekében.
Az MH EK VEI KJSZ EFO osztályvezető helyettese, Hornyák Beatrix százados, „A drogpolitika új kihívásai: designer drogok” című előadásában az új típusú kábítószerek csoportjait, jellemzőit, hatásmechanizmusait, valamint az elmúlt 5 év fogyasztási trendjeit ismertette. Kiemelve, hogy a drogpiac még sosem volt ennyire instabil és változékony, mint az elmúlt 5 évben.
A képzés második napján Dr. Mátyus Mária ezredes, a Védelem-egészségügyi Laboratórium Intézet intézetvezetője, előadást tartott az MH alkohol- és kábítószer szűrővizsgálatának rendszeréről, majd gyakorlati foglalkozás keretében ismertette a drogszűrővizsgálat helyes mintavételezési eljárását, melyet a résztvevők a mintavételi egységdoboz segítségével lépésről-lépésre kipróbálhattak és elsajátíthattak.
Kocsis György alezredes „Kábítószer vizsgálatok egyéb biológiai mintából” című prezentációjában a fogyasztás kimutathatóságát és annak bizonyítását ismertette vérből, vizeletből, hajból és nyálból, ami a másodfokú eljárás keretében is megállja helyét.
A képzés zárásaként Dr. Mátyus Mária ezredes „Az alkoholfogyasztás szerepe a katonai alkalmasság- vizsgálatok megítélésében” című előadásában felhívta a hallgatóság figyelmét a tavalyi év során elfogadott 32/2013. (V. 17.) HM utasításra, melynek értelmében lehetőség nyílik az MH személyi állománya alkohol hatása alatti állapotának, illetve alkoholfogyasztásának ellenőrzésére is.
A két napos továbbképzés írásbeli teszttel zárult, melynek értékelése után a résztvevő állomány sikeres vizsgát tett.
A továbbképzés résztvevői és előadói egyetértettek abban, hogy a Magyar Honvédség alkohol- és drogprevenciós rendszerének további fejlesztése – főként az új típusú kábítószerek vonatkozásában – megkerülhetetlen feladatként jelentkezik a jövőben, melynek legfontosabb területei a szűrővizsgálati rendszer fejlesztése és a folyamatos oktatás, képzés a személyi állomány körében.
Ezúton mondunk köszönetet az előadóknak a képzés tartalmas prezentációiért.

ESZA