Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

\"Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.\"

2014. október 22., szerda 15:42

Az MH Egészségügyi Központ az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott október 22-én. 

1609150904
1956. október 23-a egy napsütéses, hűvös, átlagos napnak indult – kezdte ünnepi beszédét Dr. Germuska Pál, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója. A munkások megkezdték munkájukat a gyárakban, a katonáknak indult a kiképzési nap. Akkor még nem is sejtették, hogy délutánra már a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola, a Petőfi Tiszti Iskola és a Zalka Híradó Tiszti Iskola tanulói ellen is fel kell lépniük, mert ők is a tüntetők soraiban vannak. Az utcákra vonult diákok tüntetni akartak a hármas célért: a szabadságért, az önrendelkezésért és a biztonságért. Ám ők sem sejtették, hogy ez a kezdeményezés túl nő rajtuk és a nemzet sorsa felett dönt majd. Az előadó kiemelte, hogy bár az önrendelkezés mára megvalósult, büszkén kell visszagondolni erre az ünnepünkre, mert ez adja meg az akkor áhított szabadságot és biztonságot.
1609150904
Az ünnepi beszédet követően Varga András ezredes, az MH EK Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezetője ismertette az ünnepi határozatokat és parancsokat, valamint Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka átadta az elismeréseket.
1609150904
Az állománygyűlés zárásaként a meghívott vendégek és a berendelt állomány meghallgatta Márai Sándor Mennyből az angyal című versét Nagy Jusztina törzsőrmester, a Balatonfüredi Rehabilitációs Intézet munkatársa előadásában.
1609150905
Szabó István vezérőrnagy az állománygyűlés után külön köszöntötte a meghívott vendégeket és az elismerésben részesülteket. Hangsúlyozta, hogy bár napjainkban nem kell fegyvert fogni a szabadság eléréséhez, azonban a változásokra minden körülmények között készen kell állni, ezért fontos a honvédek megbecsülése, melyre ünnepeink rendkívül alkalmasak. Kiemelte, hogy nem csupán a Magyar Honvédség, hanem az egészségügyi rendszer is változások előtt áll, amellyel az MH Egészségügyi Központnak is szembe kell néznie. Ünnepi gondolatai zárásaképpen gratulált az elismerésben részesülteknek.
1609150905

Az elismerésben részesültek névsora:
Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát kapta Váradi József Balázs főhadnagy.
A Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát kapta Bartháné Gyovai Andrea, Fehér Zsuzsanna, Sipos Lívia.
A honvédelmi tárca belső ünnepségén huzamosabb időn át végzett eredményes munkája elismeréséül Honvéd Vezérkar főnöki emléktárgyat kapott Korcsog László alezredes, Kutenicsné Szíjártó Erzsébet.
A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül
A Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát kapta 30 év után Csókos Gábor ezredes, Varga András ezredes, Dr. Gyüre Katalin alezredes, Dr. Kalamény Éva alezredes.
A Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát kapta 20 év után dr. Sótér Andrea alezredes.
A Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát kapta 10 év után Győrffy Ágnes százados, Homor Norbert főhadnagy, Márkó Kinga főhadnagy, Szabó-Filyó Krisztina főhadnagy, Turcsányi Gergely András főhadnagy.
Oklevelet kapott 40 év után Dr. Iványi János Kristóf.
Oklevelet kapott 30 év után Botházi Erika, Dr. Pap Péterné, Ekéné Kozma Judit, Koncziné Cserba Henrietta, Kósa Szilvia, Tóth Edit.
Oklevelet kapott 20 év után Bukodi János, Dr. Farsang Zoltán József, Dr. Nádai Zoltán Árpád, Magas Anita, Makrai Tünde, Mező Zsuzsanna Emese, Németh László, Rimóczi Zsolt.
Oklevelet kapott 10 év után Bujdosó Andrea, Dr. Ambrus Szilárd Pál, Dr. Kovács Kinga, Dr. Orosz Ferenc, Kiss Andrea, Pallag Anikó, Vajda Csilla, Wieder-Bagoly Boglárka.
Kiemelkedő helytállása elismeréséül emlékérmet kapott Eiler Richárd.
Eredményesen végzett munkája elismeréséül emlékérmet kapott Varga Emese alezredes, Pál Mónika őrnagy, Botos Katalin, Szántó Gábor.
Emléklapot kapott Dr. Császár Erzsébet alezredes, Kopándi Emese őrnagy, Molnárné Boros Anikó alezredes, Schandl Ottóné őrnagy, Dr. Jósvai Attila százados, Dr. Zakar Gergely százados, Bálint Nikoletta főhadnagy, Kristyóri Dezső nyá. alezredes, Szűcsné Laczkovics Györgyi főtörzsőrmester, Dr. Tamási Béláné főtörzsőrmester, Révész Tibor szakaszvezető, Ágai Sándor, Bódis Istvánné, Bordásné Sporok Judit, Bozsik Éva, Herédi Ferencné, Jochom Katalin, Dr. Kővári Zoltán, Markó Ilona, Molnár Zsuzsanna, Dr. Némethné Dávid Veronika, Pintér Zoltánné, Dr. Varsányi Marianna.
A Mobil Orvosi Segélyhely együttműködési gyakorlaton végzett kiemelkedő munkája elismerésül emléklapot kapott Horváthné Simon Éva alezredes, Dr. Várhelyi Levente alezredes, Bus Ádám őrnagy, Dr. Csábi András Antal százados, Kerek Adrienn főtörzsőrmester.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül kinevezi részlegvezetővé Dr. Dudás Gábort.

1609150905
ESZA