Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

Elhunyt Dr. Kemény Márta orvos ezredes

2012. november 29., csütörtök 15:18

Dr. Kemény Márta orvos ezredes (1952. 09. 08. Peres Ilma) az MH Honvédkórház, Járóbeteg Szakrendelő Intézet, Speciális Rendeltetésű Rendelő, rendelővezető főorvos (MH főszakorvos) 2012. október 12-én súlyos betegség következtében elhunyt.

Ezredes Asszony 1978. november 01-jén – a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának sikeres befejezését követően – lett hivatásos katona. Első tiszti beosztásba a Magyar Néphadsereg Karikás Frigyes Katonai Kollégium egészségügyi szolgálatfőnökének nevezték ki hadnagyi rendfokozattal.

Két év szolgálatot követően az MN Katonai Kórház állományába vezényelték, majd 1982. február 01-én az Általános Szakorvosi Rendelő, főorvosi beosztási helyén, alorvossá nevezték ki és november 01-jén főhadnaggyá léptették elő. E beosztást 14 éven keresztül látta el, majd 1996. március 01-jén a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Belgyógyászatának főorvosi helyén alorvosként folytatta tovább gyógyító tevékenységét. 1984-ben lett az általános orvostan szakorvosa. 1985. április 04-én soron kívül századossá, 1991. április 04-én őrnaggyá léptették elő.

1997. április 01-jén kapta meg az alezredesi rendfokozatot és június 01-jén az 1. Belgyógyászati Osztály adjunktusi beosztásába helyezték. 1998-ban belgyógyász szakorvosi vizsgát tett, majd egy év múlva kinevezték az osztály adjunktusává.
2003. július 01-jén a Szakrendelő Intézet Belgyógyászat főorvosa lett. Ezt a beosztást töltötte be 2010. január 31-ig, az időközben megváltozott szervezetű és elnevezésű Honvédkórház Állami Egészségügyi Központban. 2006-ban a honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakorvosa cím viselésére szerzett jogosultságot. 2009-ben betöltötte a katonai szolgálat felső korhatárát, azonban kérelmére a honvédelmi miniszter meghosszabbította szolgálati viszonyát.
2010. február 01-jétől töltötte be a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Járóbeteg Szakrendelő Intézet, Speciális Rendeltetésű Rendelő, rendelővezető főorvosi beosztást. A szervezeti változást követően a Magyar Honvédség Honvédkórház Speciális Rendeltetésű Rendelő, rendelővezető főorvossá /MH főszakorvossá/ 2012. április 01-jén nevezték ki és egyidejűleg a honvédelmi miniszter előléptette ezredessé.

Ezredes Asszony katonaorvosi pályafutása alatt mindvégig nagy elkötelezettséggel, szakértelemmel, hatalmas munkabírással lelkiismeretesen végezte feladatait. Kiváló elméleti és gyakorlati felkészültséggel bíró, kiemelkedő szorgalmú orvos volt. Munkásságát a betegcentrikusság, a fiatalabb pályatársak iránti segítségnyújtás, az orvostudomány legújabb kori ismereteinek folyamatos elsajátítása, alkalmazása jellemezte. Tevékenységével kivívta, munkatársai, beosztottai, vezetői és nem utolsó sorban betegei tiszteletét és megbecsülését. Katonai pályafutása alatt számos elismerésben részesült: 1983-ban megkapta a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz, 1988-ban az ezüst fokozatát. A Szolgálati Érdemjel arany fokozatát 2005-ben, a Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjelet 2008-ban érdemelte ki. 2010. október 23-a alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adományozta részére.
Életútja során sokat tett a Magyar Honvédség, a honvédegészségügy, a katonaorvosi társadalom elismertségéért, jelentős részt vállalt annak eredményeiből. Hivatásos katona és orvosként mindvégig hűséges maradt a katonai és orvosi esküjéhez, kötelességtudatból, kiváló emberi tulajdonságból példát adott katona és orvostársainak.
ESZA