Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédelem napi állománygyűlés

2015. május 20., szerda 17:05

A Honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2015. május 20-án.

1609150986

Az ünnepség az intézmény vezetői, a berendelt és elismerésre felterjesztett személyi állomány, továbbá a társszervezetek meghívott vendégeinek megtisztelő jelenlétében zajlott.
1609150987

Az állománygyűlés a csapatzászló bevonulását követően Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkarfőnök közös köszöntő levelének felolvasásával folytatódott. Levelükben kiemelték: „Mindannyiunk elkötelezett, közös munkájára szükség van, hogy jól működjön ez a hatalmas rendszer, s képes legyen rendeltetésének teljesítésére: a nemzet biztonságának szavatolására. Ezen a napon fel kell idéznünk, milyen fontos a küldetésünk, s tudnunk kell, hogy a Magyar Honvédség is, amely ezt a küldetést teljesíteni képes, milyen fontos a haza számára. Ez a nap nagyon magasra helyezi számunkra a mércét. Legyünk méltók azokhoz a honvédekhez, akik 1849-ben képesek volta arra, hogy a világ egyik legjobb hadseregével szemben kitűzzék a nemzetiszín zászlót Buda várának tornyára, s akik a lehető legmagasabb színvonalon egészen a végsőkig védelmezték a hazát és nemzetünk jogait. S legyünk méltók mindazokhoz is, akikkel együtt szolgálunk.
1609150987

A köszöntőlevél felolvasását követően Mészáros Kálmán, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum tanácsosa ünnepi előadásán elmondta, Buda várának 1849-es dicsőséges visszafoglalására emlékezünk meg a Honvédelem Napján, immár 23 esztendeje.
1609150987

Az ünnepi előadás után Varga András ezredes, az MH EK Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezetője ismertette az ünnepi határozatokat és parancsokat, valamint Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka átadta az elismeréseket és gratulációját fejezte ki az elismerésben részesülőknek.
Magyarország honvédelmi minisztere a honvédelmi tárca belső ünnepségén elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Szolgálati Érdemjel Babérkoszorúval Ékesített Arany fokozatát adományozta Szabó István vezérőrnagynak, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának, aki az állománygyűlés után köszöntötte a meghívott vendégeket és a berendelt állományt. A parancsnok hangsúlyozta, hogy „A Honvédelem Napja a tavasz egyik kiemelt ünnepe, egy katonai ünnep, ami nem olyan hosszú múltra tekint vissza és összekapcsolódik a Magyar Honvédség történetével. Fontos, hogy 1848–49-ben megvillant a magyar kard és fényesen is csillogott. ” Szabó István vezérőrnagy kiemelte, az akkori katonák hősiességről, bátorságról, önfeláldozásról tettek tanúbizonyságot, amely jelzők a mai közalkalmazottakról és katonákról is elmondható.
1609150987

Elismerésben részesültek:
Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát kapta:
Pádárné Nagy Edina zászlós

Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát kapta:
Erdészné Kemenár Tünde,
Dr. Gerencsér József,
Huszár Ildikó,
Regős Istvánné,
Turákné Gyurgyik Melinda,
Vaszilkó Gábor

Az „Év Katonája Kitüntető” címet kapta:
Dr. Várhelyi Levente alezredes
A tiszti szolgálati jel II. fokozatát kapta 20 év után:
Tóthné Molnár Éva Margit őrnagy
„Honvédségért Oklevelet” kapott 30 év után:
Mócza István,
Móczár Ildikó,
Szabó Szilveszter Zoltán

„Honvédségért Oklevelet” kapott 20 év után:

Farkasné Nagy Ildikó,
Kaló János,
Kiss Nándorné,
Porcsin Béláné,
Szabó Istvánné

„Honvédségért Oklevelet” kapott 10 év után:

Felföldiné Juhász Magdolna Ilona,
Mérész László,
Dr. Molnár Péter,
Őze Melinda,
Tiboldi Sándorné,
Tóth Zsófia Anita,
Turny Miklós

Emlékérmet kapott:
Dr. Bucsánszky Attila alezredes,
Fekete János alezredes,
Pető Zsolt őrnagy,
Srej Mónika
1609150987

Emléklapot kapott:
Bene Mónika őrnagy,
Bus Ádám őrnagy,
Foki Roland főhadnagy,
Márkó Kinga főhadnagy,
Gyikó Zoltánné törzszászlós,
Győrfi Zsuzsanna törzszászlós,
Szabó Judit törzszászlós,
Bacskainé Gádoros Tímea zászlós,
Kántor Anita zászlós,
Balla András,
Mészárosné Gonda Judit,
Siba Anikó,
Szabó Csaba,
Szegletiné Dr. Pettyán Ilona,
Szemereki Adrienne

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, főtanácsosi címet adományozott Bognár Csabának.
ESZA