Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Amerikai katona-egészségügyi delegáció látogatása

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2008. május 27., kedd 10:01

Dr. Keith W. GALLAGHER orvos dandártábornok, az Amerikai Haderő Európai Regionális Egészségügyi Parancsnokság parancsnoka vezetésével 2009. május 24-27 között 3 fős amerikai katona-egészségügyi delegáció tett hivatalos szakmai látogatást Magyarországon.

A delegáció az amerikai rendszertől teljesen eltérõ mûködtetésû intézményünk tevékenységének megismerése és tanulmányozása, valamint a szakmai kapcsolatok jövõbeni lehetséges kialakí­tása, fejlesztése, illetve ápolása lehetõségeinek megbeszélése céljából 2009. május 25-én meglátogatta a HM Állami Egészségügyi Központot.

A Tábornok urat elkí­sérte a felesége, Sandra Miller Gallagher, és a közel 4200 fõs Európában állomásozó egészségügyi tiszthelyettes állomány elöljárója, Frances Rivera, az Egészségügyi Parancsnokság vezénylõ zászlósa.

Az intézményünk vezetõ állományának képviseletében a delegáció tagjait Dr. Hetei Péter nyá. orvos vezérõrnagy, a Speciális Rendeltetésû Osztály osztályvezetõ fõorvosa és Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes, a Tervezési és Szervezési Osztály osztályvezetõje fogadta.

A felek hivatalos megbeszélésén a résztvevõk kölcsönös bemutatkozását követõen Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes tájékoztatta vendégeinket intézményünk megalakí­tásának történetérõl, annak szükségességérõl, szervezeti felépí­tésérõl, a mûködés telephelyeirõl, valamint a gyógyí­tó munkában résztvevõ orvosok, szakdolgozók, ezen belül is a katonaállomány létszámadatairól. Részletesen bemutatta a magyar egészségügyben a HM ÁEK helyét, szerepét, ellátási kötelezettségeit, a megalakulástól napjainkig mért betegforgalom statisztikai adatainak alakulását, illetve nem utolsó sorban az intézmény nemzetközi kötelezettségeit és részvételét a NATO és más nemzetközi szervezetek által vezetett szövetségi, és a hazai katonai feladatok végrehajtásában.

Az élénk érdeklõdéssel és szakmai kérdések folyamatos feltevésével, illetve azok megválaszolásával kí­sért elõadás után Dr. Bazsó Péter orvos igazgató és Dr. Schandl László orvos ezredes, a Járóbeteg Szakrendelõ Intézet igazgatója vezetésével a delegáció tagjai a helyszí­nen tanulmányozták a Sürgõsségi Betegellátó Osztály, a Központi Aneszteziológiai és Intenzí­v Terápiás Osztály, valamint a Kardiológiai Osztály munkáját. Megtekintették a helikopter leszállóhelyet és õszinte elismeréssel nyilatkoztak a XXI. század modern korát a gyakorlatban megvalósí­tó logisztikai robotok rendszerérõl, illetve azok mûködtetésérõl.

A látogatás jó hangulatú, közös ebéddel, a feleket érintõ szakmai kérdések kötetlen megvitatásával, valamint a tapasztalatok kölcsönös kicserélésével zárult.

ESZA