Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

Elhunyt az égésszakma nagy alakja

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2010. augusztus 27., péntek 15:06

Prof. Dr. Novák János nyugállományú orvos ezredes 2010. augusztus 27-én, életének 82. évében elhunyt. 1952-ben fejezte be az orvosi egyetemet, majd általános orvosi gyakorlatát követően 1959-tõl a Központi Katonai Kórházban (késõbb Központi Honvédkórházban) dolgozott. Általános sebészeti, traumatológiai, plasztikai sebészeti szakorvosi cí­met szerzett. 1962-ben megbí­zást kapott a kórház égési részlegének megszervezésére, majd vezetésére.  A kórház égési osztálya 1971-ben vált önállóvá, amelynek osztályvezetõ fõorvosává nevezték ki. Két évvel később emellett a kórházparancsnok gyógyító helyettese lett. 1985-től nyugállományba kerüléséig (1990.) MH fõszakorvos volt.

Az Egészségügyi Minisztérium 1971-ben megbí­zta az égettek ellátásának országos hatáskörû irányí­tásával. Tudományos tevékenysége páratlan: 230 közleménye jelent meg tudományos folyóiratokban, 42 külföldi szaklapban is. Több kiadványnak volt szerkesztõje, illetve társszerkesztõje; számos szakkönyvet – könyvfejezetet í­rt. Közel 150 tudományos elõadás szerzõjeként (társszerzõjeként) szerepelt, ebbõl negyven alkalommal külföldi kongresszuson. 1972-ben „Tömeges égések korai ellátása” cí­mû értekezése alapján kandidátusi cí­met, 1981-ben „A bõr égési sérülésének pathomechanizmusa, morbiditása és prognozisa” cí­mû doktori disszertációja védése alapján orvostudomány doktora cí­met nyert. 1979-ben cí­mzetes egyetemi docenssé, 1984-ben cí­mzetes egyetemi tanárrá nevezte ki az Egészségügyi Miniszter.

Megalakulása óta munkatársa, oktatási felelõse, tanára volt a HIETE Katonai- és kataszrófaorvostani Intézetnek és más tanszékeinek.

Szakmai kötelességének, szí­vügyének tekintette a fiatalabb generációk oktatását, az égésszakma által elismert orvosok nõttek fel a „Novák” iskolán.

Több hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, elnökségi tagja volt. Munkásságáért számos állami, nemzetközi és katonai kitüntetést, elismerést kapott.

Halálával a nemzetközi és a hazai – ezen belül a katona egészségügy kiemelkedõ égésprofesszorával lettünk szegényebbek

ESZA