Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

In memoriam Prof. Dr. Lichtenberger György

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2008. május 27., kedd 9:42

Nagy veszteség érte a HM Állami Egészségügyi Központot: 2009. május 27-én tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk szeretett és tisztelt kollégánk.

Küzdelmekkel teli, de sikeres életpályát futott be: mûtõsfiúként kezdte, diplomázott, kandidált, habilitált, egyetemi magántanár lett, végül az Magyar Fül-orr-gégész és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete másodszor is újraválasztott, megbecsült elnökeként fejezte be munkásságát.

Hivatástudata, szorgalma, szakmája iránti lelkesedése segí­tette abban, hogy saját erejébõl érje el mindazt a sikert, amely napjaink egyik nemzetközileg legismertebb magyar gégészévé tette. Igazi taní­tó volt, számtalan hazai és külföldi tanfolyamon adta át tudását kollégáinak, taní­tványainak. Mindig hangsúlyozta, hogy a siker a finom technikai részletek ismeretében és alkalmazásában rejlik. Szakadatlanul tökéletesí­tette módszereit, rendszeresen publikált, elõadott. Nemzetközi elismertségét bizonyí­totta 12 hazai és nemzetközi orvostudományi társasági tagsága, vezetõségi, elnöki tisztsége.

Több évtizedes Rókus-kórházi munkásságot követõen 2007-ben sikeresen pályázott és lett a Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztály vezetõ fõorvosa. Szakmailag és emberileg is magas szí­nvonalú osztályt hozott létre az elõd-intézmények dolgozóiból. Munkatársait segí­tette, bátorí­totta, példát mutatott nekik az orvosi hivatásból. íœtõképes, összetartó csapatot alakí­tott ki. Szakmai élete csúcsán távozott el közülünk.
Egy évvel ezelõtt Zamárdi dí­szpolgárává avatták, 2009. június 11-én itt helyezték örök nyugalomra.

Emlékét tisztelettel őrizzük!

ESZA