Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Visszafogadási ünnepség

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2008. április 1., kedd 14:55

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, katonai főigazgató-helyettes 2008. április 1-én a HM Állami Egészségügyi Központ vezető állománya, a meghí­vott szervezeti egységek vezetői és az érintett Magyar Honvédség főszakorvosai jelenlétében intézmény szintű visszafogadási ünnepség keretében köszöntötte az afganisztáni (ISAF), a Tartományi Újjáépí­tési Csoport (PRT, Afganisztán), a balkáni (KFOR, EUFOR) és a ciprusi (UNFICYP) missziókból a külföldi katonai szolgálatteljesí­tést befejező és hazatért hivatásos, valamint szerződéses orvosokat, szakasszisztenseket, ápolókat, összesen 11 főt.

A katonai külsõségekkel megrendezett ünnepségen a katonai fõigazgató-helyettes köszöntõjének elsõ részében tájékoztatta a missziókból hazatért állományt a külszolgálatuk megkezdése óta - 2007. február 22. - napjainkig eltelt idõszak szervezeti és személyi változásait.

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok bemutatta az állománynak az intézmény megjelent vezetõit, az állományilletékes osztályok osztályvezetõ fõorvosait, a Tervezési és Szervezési Osztály, valamint a Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezetõit. Méltatta a külföldi szolgálatteljesí­tés eredményeit, és köszönetet mondott a kiemelkedõ, nemzetközi szakmai környezetben végzett magas szí­nvonalú munkáért, mely növelte a magyar katona egészségügy nemzetközi elismertségét.

Kérte a hazatért orvosokat, szakasszisztenseket és ápolókat, hogy a jól megérdemelt pihenés után mindenki a saját munkahelyén ugyanúgy végezze jövõbeni munkáját, ahogyan ezt tette a különbözõ missziókban, ezzel is hozzájárulva a HM Állami Egészségügyi Központ társadalmi megí­télésének emeléséhez.

Az ünnepség hivatalos részét jó hangulatú, kötetlen hangvételû beszélgetéseknek helyt adó parancsnoki állófogadás követte, amely lehetõséget teremtett az új munkahelyi vezetõkkel való megismerkedésre, a tapasztalatok kölcsönös kicserélésére, az egyes munkakörökben végzendõ szakmai munkára vonatkozó elgondolások, tervek egyeztetésére és a jövõbeni missziós feladatokban való részvétel lehetõségének megbeszélésére.


Cserenyecz Béla nyá. ezds.
Tervezési és Szervezési Osztály
fõelõadó

ESZA