Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

Parancsnokváltás az MH Egészségügyi Központban

2017. szeptember 29., péntek 12:46

Az elmúlt években végzett magas színvonalú, fegyelmezett szakmai munka folytatása mellett kötelezte el magát Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ új parancsnoka. A tábornok dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, illetve elődje, Szabó István vezérőrnagy jelenlétében vette át a beosztást szeptember 29-én, Budapesten.

Október 1-jétől Kun Szabó István vezérőrnagy veszi át Szabó István vezérőrnagy posztját az MH Egészségügyi Központ parancsnokaként. Az új vezető ünnepélyes állománygyűlésen, a Honvéd Vezérkar főnök jelenlétében vette át az alakulat zászlaját pénteken reggel Budapesten.
Dr. Benkő Tibor vezérezredes beszédében megköszönte Szabó vezérőrnagynak és a központ állományának az elmúlt években végzett munkát, és hasonlóan eredményes feladat-végrehajtást kívánt Kun Szabó vezérőrnagynak a jövőre nézve. Mint kiemelte, ennek a kihívásnak nem egyszerű megfelelni: az MH EK – és azon belül a Honvédkórház – hatalmas ellátotti körrel rendelkezik, és különböző igényeknek, elvárásoknak kell megfelelnie. Azt kérte az állománytól, hogy az eddigi lelkesedéssel, lelkiismeretességgel lássák el feladataikat, mert az intézmény csak így lehet eredményes.

1609151398

Mint a vezérkarfőnök elmondta, azt várja Kun Szabó Istvántól, hogy ugyanolyan gondoskodással, odafigyeléssel álljon beosztottaihoz, mint elődje. „Önöknek szolgáltatást kell nyújtaniuk, ám önök is dolgozók, alkalmazottak, akiknek a kötelességeik mellett jogaik és elvárásaik is vannak. Ezeket kell összehangolni, és amennyiben az új parancsnoknak ez sikerül, szépen és eredményesen tudnak majd dolgozni” – fogalmazott a vezérezredes. Mint mondta, a vezérőrnagy rendelkezik azzal a vezetői felkészültséggel és tapasztalattal, amely mindehhez szükséges, és amellyel sikerre viheti a központot. „Biztos vagyok benne, hogy legalább annyira humánus lesz, mint amennyire elvárja és megköveteli a katonás rendet, fegyelmet, és megvalósítja az Egészségügyi Központ előtt álló célkitűzéseket. Ehhez ugyanakkor szüksége van arra a segítő támogatásra, amellyel egy parancsnok sikeres lehet” – mondta a vezérkarfőnök.

Benkő vezérezredes emléktárggyal köszönte meg Szabó István vezérőrnagy elmúlt öt évben végzett munkáját. A leköszönő parancsnok a jövőben a Honvéd Vezérkar főnök koordinációs helyetteseként dolgozik majd tovább. Búcsúbeszédében minden kollégájának megköszönte a közös munkát. „Egy nagy, komplex feladatrendszert képviselő, meglehetősen bonyolult szervezetről van szó, amely csak akkor tud igazán szervezetként megjelenni, ha minden egyes egysége integráltan, együttműködve, egymás munkáját segítve viszi előre a feladatokat” – fogalmazott. Zsúfolt, feladatokkal és kihívásokkal tűzdelt időszak áll az intézmény mögött, amelynek első lépését mindjárt az MH EK jelenlegi formában történő megalakítása jelentette 2013-tól, rendkívül hosszú, másfél éves szervezést követően. „Egy olyan integrált struktúra létrehozása volt a cél, amely egyrészt megfelel a mindennapok kihívásainak akár a betegellátást, akár a védelem-egészségügyi feladatokat nézve, másrészt felkészült arra, hogy várhatóan nem tervezett feladatokra gyorsan, egységesen, magas szakmaisággal tudjon reagálni. Emellett pedig jó alapot nyújt arra, hogy a közeljövő kihívásainak megfelelően fejleszthető legyen. Úgy gondolom, e célok megvalósítását sikeresen megkezdtük, és ezen az úton haladtunk az elmúlt öt évben” – mondta Szabó István.

1609151399
A vezérőrnagy elmondta: az intézmény rendkívül nagy utat tett meg. Méltatta kollégái magas szakmaiságát, szervezett és elkötelezett munkavégzését, amelynek köszönhetően nem volt kérdés, hogy mely intézmény legyen Észak-Pest központi kórháza. Hozzátette: olyan védelem-egészségügyi struktúra jött létre, amelyre a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban is lehet majd építeni. Gratulált Kun Szabó Istvánnak a kinevezéséhez, és azt kérte az állománytól: a megfelelő szakmaisággal támogassák és segítsék az új parancsnokot.
Kun Szabó István vezérőrnagy elmondta: az elmúlt hetekben alkalma nyílt betekinteni a központban folyó munkába, és egy olyan szervezetet ismert meg, ahol a katonai vezetés maximális érvényesülése mellett fegyelmezett szakmai munka folyik. Mint fogalmazott, azt szeretné, ha a Honvédkórház a jövőben is az ország első számú kórháza maradna, ehhez azonban arra van szükség, hogy továbbra is mindenki a jelenlegi magas színvonalon végezze a feladatait. Azt kérte az állománytól, hogy segítsék munkájában, és megígérte, hogy ő maga is minden támogatást megad majd ehhez.

1609151399

Forrás: honvedelem.hu

Szerző: Draveczky-Uri Ádám

Fotó: Rácz Tünde

ESZA