Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Teljes program - Honvéd Testalkati Program

Az Egészségfejlesztési Osztály (EFO) elsődleges feladata a primer és szekunder prevenció, illetve az egészséges életmód fenntartása az MH teljes állományát érintően.

MH Egészségmegőrző Program

A primer prevencióhoz tartozó egészségnevelést, tanácsadást információ átadás formájában szükségszerű megvalósítani, melyet akár személyes jelenléttel vagy megfelelő technikai háttérrel a jövőben akár online előadásokkal is meg tudunk valósítani.

Az MH Egészségmegőrző Program (továbbiakban: Program) 2005-ben került átalakításra (előtte Egészségesebb laktanyákért program) a katonai állomány egészségkockázatát és egészségmagatartását feltáró kutatások eredményeire alapozva. A Program célja az információ átadás, a probléma iránti érzékenység növelése által a katonák egészségmagatartásának javítása. A végrehajtást kiscsoportos (20 fő) foglalkozások keretén belül, 2 x 60 perc időtartamban, két, az alakulatok által választott témában, interaktív formában valósítjuk meg. A 2021- es évben megjelent témaköreink az elsődlegesen az alakulatok igényei alapján lettek kialakítva. A minőségbiztosítási kérdőívek eredményei alapján az állomány tagjai a Programmal nagyon elégedettek és több alkalommal, illetve hosszabb időtartamban igényelnének ilyen vagy hasonló jellegű programokat. A szervezési feladatokat a csapategészségüggyel együttműködve hajtjuk végre.

Elgondolásunk, - melyet már évek óta képviselünk - egybe esik a 25/2019. (III.26.) HM utasítással, melyben az aktív és egészséges életmód további népszerűsítése 2019-2023. közötti időszakban végrehajtandó fő feladatok a katona jóléte témakörben, melyhez elengedhetetlen az alakulati egészségtervek elkészítése és végrehajtása, ezzel segítve a MH humánerőforrás gazdálkodás fejlesztését, a Magyar Honvédség megtartó erejét.

 

MH Egészségmegőrző Prémium Program

A szekunder prevencióhoz az MH Egészségmegőrző Program és különböző szűrővizsgálatok végzése tartozik, mint, vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testösszetétel-, prosztata specifikus antigén-, EKG alapú szívfunkció és stressz szint mérés.

 

Egyéni fókuszú intervenciók

Honvéd Testalkati Program (továbbiakban: Program)

A Program 2015-ben került bevezetésre „a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságról és a felülvizsgálati eljárásról” szóló 10/2015 (VII. 30) HM rendelet hatályba lépésével. A Program bevezetését az indokolta, hogy az éves egészségügyi szűrővizsgálati adatok alapján – és reprezentatív mintán végzett testösszetételi vizsgálatok eredményei szerint is – a túlsúly és az elhízás jelentős egészségkockázati faktorként van jelen a személyi állomány körében, több ezer főt érintő problémaként.

A Program kezdetén a testösszetétel meghatározására alkalmas műszer (OMRON BF 511 készülék) kiosztásra került a csapategészségügyi rendelők és a kiképzési szolgálatok részére. Az önkéntes jelentkezés alapján működő Programot eddig 827 fő kezdte el, a résztvevők 69%-a katona, 31%-a rendvédelmi dolgozó. Vizsgálataink alapján a túlsúly kialakulásának hátterében a résztvevők kb. 30%-ánál az érzelmi evés problémája áll. A Program egy év időtartamot ölel fel, a kezdeti állapotfelmérést követően 3 havonta történik kontrollvizsgálat.

Tapasztalataink alapján – más, az életmódváltást megcélzó szakmai programokhoz hasonlóan – a kezdeti időszakban viszonylag magas a lemorzsolódási arány (kb. 60% már nem jön el az első, 3. havi kontrollvizsgálatra), ami a Program előrehaladtával folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a 12. hónap végére elhanyagolható mértékű. A testalkati mutatók (pl. testtömeg csökkenése, testzsírszázalék csökkenés) kedvező változása a 6. hónaptól kezdődik, a 9. hónaptól szignifikáns. Eddig a résztvevők 3%-a fejezte be sikeresen a Programot, testtömegük átlag 16 kg%-kal, testzsírszázalékuk 6%-kal csökkent. 

ESZA