Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Csendesség, fohász, isteni jelenlét

Szerző: Navarrai Mészáros Márton | Fotó: Rácz Tünde |  2022. december 12., hétfő 14:44

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök hálaadó szentmisét celebrált az MH Egészségügyi Központ (MH EK) Honvédkórház ökumenikus kápolnája felszentelésének tízéves évfordulója alkalmából, az egészségügyi intézmény kápolnája melletti teremben december 8-án, csütörtökön.

RT1_7040

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén bemutatott szentmisén a Teremtések Könyvéből és Szent Lukács Evangéliumából hangzottak el részletek, a szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levele volt. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök szentbeszédében emlékeztetett: a szeplőtelen fogantatás dogmáját, miszerint Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül – eredendő bűn nélkül – fogant, 1854-ben, IX. Piusz pápa idején fogadták el, és habár a honvédkórházi kápolna létrehozása is küzdelmes, időigényes feladat volt, ennyi időt azért nem ölelt fel. Az ökumenikus imahely kialakításáról szólva a tábori püspök úgy fogalmazott: nem csak sok időt és küzdelmet ölelt fel, hanem „egyáltalán nem volt egy diadalmenet”, így még nagyobb jelentősége van annak, hogy egy évtizede nyitott kapukkal és pozitív visszajelzések mellett várja a betérőket.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus vezetője szerint az egészségügyi intézményekben, jelesül a Honvédkórházban tudják talán a leginkább, hogy mit jelent a küzdelem, ezért nagyon fontos, hogy a kórházban 2012. szeptember 19-én újból megindult a lelkipásztori szolgálat. Az Isteni Irgalmasság Ökumenikus Kápolna elnevezésű imahely másik jelentőségét éppen az adja, hogy tíz évvel ezelőtt, csaknem hét évtized után szenteltek fel a kápolnát a kórházban. A kápolnában mindenki – akár dolgozó, beteg, hozzátartozó – megtalálhatja lelkének nyugalmát, felekezetre való tekintet nélkül. Szalay György honvédelmi alkalmazott, lelkipásztori munkatárs beteglátogatóként segíti a kórházi hitéletet, Nagy Ferenc Endre százados pedig kórházlelkészként teljesít szolgálatot. A szentmisén részt vevő egyházi személyek áldásos tevékenységét, az isteni akarat közvetítésében játszott érdemeiket és a betegekért végzett lelki munkájukat Berta Tibor dandártábornok dicsérő és elismerő szavakkal köszönte meg a mintegy kéttucatnyi honvédelmi dolgozó és civil jelenlétében tartott hálaadó szentmisén.

RT1_7106

„Azért alakítottuk ki ezt a kápolnát, hogy a lelkipásztorkodásunk valamiképpen itt is megjelenjen, pontosabban maga az Úristen jelenjék meg a Honvédkórházban, az imádságokban, a fohászokban, a szentmisék által, amelyeket a tábori lelkész munkatársaim itt bemutatnak. Az ilyen alkalmak során valamiképpen Istent hozzuk el a betegekhez” – mondta kérdésünkre válaszolva Berta Tibor dandártábornok. „A Boldogságos Szűz Mária mai ünnepe rávilágít arra is, hogy a Szűzanya a betegek gyógyítója. A misén igyekeztem rávilágítani a »kegyelemmel teljes« kifejezésre, amely az Isten jelenlétének teljességére és valóságára utal a Boldogságos Szűz Máriában, akiben nem volt meg az a hiány, amit eredeti bűnnek nevezünk.”

Ez a szolgálat, amit Nagy Ferenc Endre atya és Szalay György beteglátogató, lelkipásztori asszisztens végez, rendkívül fontos és értékes munka és szolgálat a Honvédkórházban. Ezt nagyon jól látják azok, akik itt vannak” – tette hozzá, kiemelve, hogy a betegek gyakran nem tudnak ellátogatni a szentmisére vagy nem tudják felkeresni a kápolnát, ilyenkor a beteglátogató elmegy hozzájuk, ott van az ágyuknál, imádkozik értük és meghallgatja őket.

„Valójában az egész szolgálatunk a meghallgatásra és odafordulásra épül: az ökumenikus kápolna bárkit fogad. Itt bárki elmondhat egy fohászt, aki egy kis csendességre vagy az isteni jelenlétre vágyik” – erősítette meg a vallási elöljáró.

Címkék
ESZA