Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

"Hősök napja"

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2010. május 28., péntek 14:34

A „HÕSÖK NAPJA” alkalmából szervezett országos és helyi megemlékezésekhez kapcsolódóan 2010. május 28-án délután a magyar hõsi halott orvosok emlékére emelt szobornál (Budapest, íœllõi út 78/a), illetve a Ludovika épületében lévõ „Hõsök folyosóján” katonai tiszteletadással, koszorúzással, gyertyagyújtással és imával egybekötött kegyeleti ünnepséget rendezett a Zrí­nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kara.

Az ünnepségen többek között részt vett Dr. Felházi Sándor mérnök ezredes, a Zrí­nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ katonai fõigazgató-helyettese, a Zrí­nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelem Egészségügyi Intézet megbí­zott vezetõje, az egyetem, a HM Állami Egészségügyi Központ, a MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ és a társadalmi szervezetek számos meghí­vottja.

A Himnusz hangjai után Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok úr mondott ünnepi beszédet. Ezt követõen kórházunk nevében a katonai fõigazgató-helyettes és a szakrendelõ intézet vezetõ asszisztense helyezte el a megemlékezés koszorúját.

A kegyeleti ünnepség résztvevõi ezután átvonultak a Ludovika épületében kialakí­tott „Hõsök folyosójára” ahol a fõrendezõ, Zrí­nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar és a Magyar Királyi Ludovika Akadémiát végzett tisztek képviseletében Káplán György nyugállományú alezredes tartott megemlékezést, méltatva a mai, békében felnövekvõ generációknak önfeláldozásból is példát mutató, a kötelességük teljesí­tése közben hõsi halált katonaorvosok és szakápolók elhivatottságát.

Az ünnepi beszédet követõen a résztvevõk gyertyagyújtással emlékeztek a hõsökre, majd a Tábori Püspökség lelkészei mondtak emlékezõ imát az elhunytak lelkéért.

ESZA