Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Jogi szabályzók

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény szabályozza az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság szükségességét, melynek értelmében az állomány tagjainak meg kell felelnie a miniszter által rendeletben meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményének. Ezeket a követelményeket a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015., illetve a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló” 9/2013 (VIII. 12.) HM rendeletek szabályozzák.

Vizsgálati csoportok:

 • a szolgálati viszony létesítése előtt,
 • időszakosan az alkalmasság ellenőrzése céljából,
 • soron kívül az alkalmasság ellenőrzése céljából,
 • a külföldi katonai szolgálat teljesítése előtt, ha a betöltött és tervezett beosztási követelmények eltérőek,  valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt.Vhr.) 1. § 10. pont i) alpontja alapján, ha az a képzésen való részvétel feltétele,
 • a külföldi katonai szolgálat teljesítése után, kivéve a Hjt.Vhr. 1. § 10. pont i), j) és n) alpontja szerinti eseteket,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 83. § (2) bekezdése szerinti új beosztásba történő kinevezését megelőzően, ha az új beosztására meghatározott követelmények a betöltött beosztásra meghatározott követelményektől eltérőek,
 • 365 napot elérő vagy azt meghaladó időtartamú rendelkezési állományt vagy távollétet követő újbóli beosztásba helyezést megelőzően,
 • az állományilletékes parancsnoktekintetében, vezető beosztásba történő kiválasztása előtt,
 • a hivatásos állományba történő visszavételt megelőzően,
 • a honvéd tisztjelöltnek jelentkezővel, a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, vagy a jelölttel a honvédségi ösztöndíjszerződés megkötése előtt, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogviszony létesítése előtt,
 • a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés, illetve a szak- vagy szakirányváltás előtt,
 • a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy szakmairányba helyezés előtt, ha az ágazat vagy szakmairány előírja.
 • Speciális beosztásokra jelentkezők (repülő, búvár, tűzszerész)
 • ROB vizsgálatra kötelezett állomány
Legfrissebb hírek
  Zalai Paracelsus Alapítvány
  MHEK
  ESZA