Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pszichikai alkalmassági vizsgálatok

Pszichológiai osztály

Feladata a katonai alkalmasság- vizsgálatok részét képező pszichológiai alkalmasság- vizsgálatok lebonyolítása, a vizsgált személyek alkalmassági fokozatának megállapítása.

Az alkalmasság- vizsgálatok jogi keretei

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény szabályozza az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság szükségességét, melynek értelmében az állomány tagjainak meg kell felelnie a miniszter által rendeletben meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményének. Ezeket a követelményeket a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII.30.), illetve 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013 (VIII.12.) HM rendeletek szabályozzák.


Vizsgálati csoportok:

 • Katonai állományba jelentkezők (hivatásos és szerződéses tiszt, altiszti, ill. tisztesi állomány)
 • Iskolarendszerű tanulmányokra, tanfolyamokra jelentkezők (katonai közép-, és felsőoktatási intézményekbe, ill. külföldi képzésekre jelentkezők)
 • Külföldi katonai szolgálatra jelentkezők
 • Külföldi katonai szolgálatot teljesítők
 • Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők
 • Időszakos szűrések


Az alkalmasságról

Alkalmasnak tekinthető beosztására az a személy, aki a katonai pályával kapcsolatos általános és a beosztása megfelelő szintű betöltéséhez szükséges speciális személyiségbeli, mentális, figyelmi, érzékelési-észlelési, pályamotivációs követelményeknek megfelel, illetve a beosztásával és a katonai pályával járó különböző jellegű megterhelések aktuálisan és hosszútávon egészségét nem károsítják.

Szerződéses és hivatásos állomány esetében a vizsgált személynek meg kell felelnie:

 • Az általános, minden beosztásra vonatkozó pszichikai alapkövetelményeknek;
 • az egyes munkakörökre jellemző, meghatározott követelményeknek;
 • a különleges megterhelésekkel járó munkakörökben (búvár, tűzszerész) a beosztással járó speciális követelményeknek;
 • vezetői beosztásokban a vezetői kompetenciákkal kapcsolatos követelményeknek.


A pszichológiai vizsgálatok alapján megállapítható alkalmassági minősítések:

 • Pszichésen alkalmas;
 • Pszichésen ideiglenesen alkalmatlan ...-ig;
 • Pszichikai követelményeknek nem felelt meg.

Osztályvezető

Kovácsné Kósa Márta Irma

alezredes
osztályvezető pszichológus
Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet, Pszichológiai Osztály
06-76-581-600/3312
Legfrissebb hírek
  Zalai Paracelsus Alapítvány
  MHEK
  ESZA