Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Akkreditált képzés a Honvéd Testalkati Program jegyében

2016. szeptember 26., hétfő 13:06

Az MH Egészségügyi Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Közegészségügyi-Járványügyi Intézet Egészségfejlesztési Osztály szervezésében 2016. évben második alkalommal került végrehajtásra „Az egészség és a testalkat korosztályos sajátosságai, monitorozása és optimalizálási lehetőségei fegyveres testületeknél” címmel rendezett akkreditált képzés, 2016. szeptember 21-én, Budapesten.

A Semmelweis Egyetem által SE-TK/2016II. /00216 kódszámon akkreditált továbbképzésen összesen 77 fő, a Magyar Honvédség és a társfegyveres testületek (BM, TEK, NAV) egészségügyi szolgálatok szakemberei, valamint a MH testnevelő állománya vett részt.
1609151169
A továbbképzést az MH egészségügyi főnöke, dr. Kopcsó István orvos dandártábornok nyitotta meg. Bevezetőjében kiemelte: a kitolódott nyugdíjkorhatár okán időszerű a gerontológia tudományában elmélyülni és megismerni az életkor előre haladtával történő egyes élettani folyamatok változásait, mely nem csupán a testtömeget érintik és melyek primer illetve szekunder prevenciós beavatkozásokkal lassíthatóak. Hangsúlyozta továbbá, hogy a nem megfelelő testalkati tényező, a túlsúly nagy szerepet játszik számos betegség kialakulásában, melynek megelőzésére fiatalabb életkorban szükséges felhívni a figyelmet. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 HM rendeletbe bekerült a testalkati ajánlás kritérium rendszere, melynek szakmai hátterét az Egészségfejlesztési Osztály biztosítja és egy felkészült team támogatja a testsúly rehabilitációs problémával küzdő személyeket.
A délelőtti program első előadását dr. Györe István Attila, a Testnevelési Egyetem Teljesítmény-élettani Laboratórium főorvosa „Élettani mutatók és a testösszetétel változása az életkorral” címmel tartotta. Előadásának a 2008–2012 között végzett katonai fizikai alkalmassági vizsgálatok eredményein keresztül bemutatta, hogy az életkor előrehaladtával a testtömeg és a testzsír százalék milyen ütemben emelkedik és ezzel szignifikánsan az állóképességi teljesítmény milyen mértékben romlik. Emellett szólt a heti rendszerességgel végzett fizikai aktivitás szervezetre gyakorolt pozitív hatásairól is.
1609151169
Dr. Eleki Zoltán ezredes az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Nevelési és Sportintegrációs Osztály osztályvezetője, a Magyar Honvédség főtestnevelője „A Honvéd Testalkati Program bevezetésének nemzetközi háttere” című előadásában kitért a fizikai követelmények módosításának okaira és a honvéd testalkati ajánlás bevezetésének előzményeire. Ismertette az amerikai hadsereg Army Body Composition Program (ABCP) rendszerét, melyben a testösszetételének mérése kötelező elem, mivel szoros összefüggést mutat az egyén edzettségi szintjével, állóképességével és általános egészségi állapotával.
1609151170
Prof. Dr. Nyakas Csaba, a Magyar Testnevelési Egyetem Sporttudományi Kutatóintézet emeritus professzora „A táplálkozás és a testmozgás hatása az öregedő szervezetre” című előadásában hangsúlyozta: öregkorban a funkcionális tartalék kapacitás a gyermekkori aktivitás fejlődésétől és eredményességétől függ, amit a felnőtt életkor folyamán fenn kell tartani, illetve tovább kell fejleszteni. Kiemelte, hogy az erő, az izomzat fejlesztésére, az un.rezisztencia edzésre idősebb életkorban nagyobb hangsúlyt kell fektetni, melynek vizsgálatában fontos szerepet kap a kéz szorító erejének mérése is, mely eszköz már a Magyar Honvédség szakembereinek is rendelkezésre áll.
Dr. Bagi Éva Eszter neurofiziológus, testsúly kontroll szakértő „A korszerű testösszetétel mérési lehetőségei és értékelése” címmel az emberi testösszetétel meghatározásának módszereit és az eredmények értékelésének szempontjait mutatta be néhány esettanulmányon keresztül.
Török Éva, a Semmelweis Egyetem Központi Dietetikai Szolgálat klinikai dietetikusa „A testösszetétel vizsgálatok klinikai jelentősége” címmel tartott előadást, melyben összehasonlította a testösszetétel vizsgálatok módszereit (BIA, CT, DEXA) és az alkalmazhatóságuk határait.
Délután Molnár Siegfried, a Health Care ügyvezető igazgatója „A nem alkoholos zsírmáj egészségügyi következményei és terápiás lehetőségei” című előadásában ismertette, hogy a nem alkoholos zsírmáj eredetű betegség korunk egyik néma betegsége, mely kortól, nemtől, tápláltsági állapottól függetlenül alakul ki. Ismertette továbbás a túlsúly kezelésével kapcsolatos tévhiteket és a nemzetközi eredmények bemutatásával a testsúly csökkentő terápiák nehézségeit.
Kenessey Fanni százados MH EK VEIG KJI EFO táplálkozástudományi szakértője a „Táplálkozási program az egyéni sajátosságok figyelembevételével” című előadásában összehasonlította a dietetikus és a táplálkozástudományi szakember kompetenciáját, bemutatta a 2014. évi Országos Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat eredményeit. Ismertette az „Okos tányér” alapelvét, mint új magyar táplálkozási ajánlást, valamint hangsúlyozta a háromnapos táplálkozási napló szerepét a táplálkozási szokások megváltoztatásában.
Novák Attila százados MH EK VEIG KJI EFO humánkineziológusa „Az életkornak megfelelő fizikai állapot fenntartása, javítása a mozgásszervi megbetegedések tükrében” című előadásában ismertette a mozgatórendszer életkori változását és annak nemi különbségeit, illetve, hogy ezek a fiziológiás változások miként változtatják meg a kondicionális és koordinációs képességeket és azok fejleszthetőségét az életkor előrehaladtával.
Hornyák Beatrix százados, az MH EK VEIG KJI EFO egészségpszichológusa „Az életmódváltás transzteoretikus modellje és motivációs háttere” című előadásában összegezte az elhízás viselkedésterápiájának legfontosabb elemeit, és kitért a motiváció szerepére, a pszichés támogatás fontosságára, mely nélkül a viselkedés változás hosszú távon nem tartható fenn sikeresen.
Dr. Juhász Zsolt alezredes a HTP szakmai vezetője „A katonák egészség mutatói, különös tekintettel az életkorból adódó változásoknál, a Honvéd Testalkati Program tapasztalatai” című előadásában bemutatta az MH 2016. évi OMRON BF 511 típusú mérő műszerrel végrehajtott reprezentatív testösszetétel mérés eredményeit, valamint részletesen ismertette a HTP gyakorlati megvalósíthatóságát, beszámolt az elmúlt félév tapasztalatairól és az elért sikerekről.
A Honvéd Testalkati Programról további információ az MH Egészségügyi Központ honlapján található.
ESZA