Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Ápolók Napja az MH Egészségügyi Központban

2019. február 19., kedd 15:34

2014 óta Kossuth Zsuzsanna születésnapja, február 19-e a Magyar Ápolók Napja, melynek alkalmából ünnepséget rendezett az MH Egészségügyi Központ.

1609151777
Kossuth Zsuzsanna tevékenysége megteremtette a magyar ápolás alapjait. Hősies helytállással szervezte meg az 1848–49-es szabadságharcban megsebesült civilek és katonák ellátását. Hazaszeretete, példaértékű elhivatottsága sok évtized távlatából is követendő példaként szolgál a jelenkor ápolói számára.

A február 19-én megrendezett eseményen az MH Egészségügyi Központ parancsnoka, Kun Szabó István vezérőrnagy köszöntötte az ápolókat. Beszédében kiemelte az általuk végzett munka fontosságát, valamint büszkeségét fejezte ki, hogy egy olyan intézmény vezethet, ahol példaértékű a betegek ellátása, ápolása.

A parancsnok elismerések átadásával, személyre szólóan köszönte meg az ápolók áldozatos munkáját.

A rendezvényen Deli Mária alezredes, az MH Egészségügyi Központ ápolási igazgatója virággal fejezte ki köszönetét a jelenlévők, valamint elismerésben részesülők számára.

Az ápolási igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az ápolási tevékenység nélkülözhetetlen alappillére a betegek gyógyulásának, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy egyetlen egészségügyi intézmény sem működik a színvonalas ápolói hivatás megléte nélkül.

1609151778
Az elismerésben részesülők névsora:
Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő, átlagon felüli munkája elismeréseként
Kossuth Zsuzsanna emlékérmet
kapott:
Gyúrós Diána Erzsébet őrnagy,
Aranyossy Klára Irén,
Kenedich Zsuzsanna,
Papp Valéria.
Emléktárgyat
(Fapajzs) kapott:
Lestár Zoltán zászlós.
Emléktárgyat (Vésett üvegplakett)
kapott:
Balla Anita főtörzsőrmester,
Tóthné Fülep Beatrix Ivett főtörzsőrmester,
Dániel Petra.
Emlékérmet kapott:
Pénzes Hajnalka főtörzsőrmester,
Kaufmann Károlyné.
Emléklapot kapott:
Magyarné Lefor Éva főhadnagy,
Csák Margit zászlós,
Szabó Katalin zászlós,
Dobai Istvánné főtörzsőrmester,
Aradi Gabriella,
Balázsné Tihanics Mónika,
Bársonyné Gados Andrea,
Cseri Szilárd Tibor,
Debrei Éva,
Erdei Éva Edith,
Erdős Judit,
Eszinger Kálmánné,
Farkas Magdolna,
Fazekas Gusztáv Jánosné,
Felpéczi Rita,
Födelmesi Károlyné,
Gálné Horváth Eleonóra,
Horváth Erika Emma,
Jászné Zolnai Julianna,
Juhász Bertalanné,
Kerekes Gábor Kornélné,
Kocsis Ferencné,
Kopcsikné Katona Hajnalka,
Kovács Hajnalka,
Lakati Adrienn Judit,
Lengyel Józsefné,
Markó Ilona,
Miskeyné Balog Margit,
Patakfalvi Erika,
Pattke Brigitta,
Pavkó Zsuzsanna,
Ronga István Zsolt,
Simon Ágnes,
Spulnyik Györgyi Aranka,
Szabó Anikó,
Szalai Ágota,
Szalmásiné Ágoston Emília,
Szűcsné Lukács Ildikó,
Tóth Beáta,
Weiss Sándorné.
ESZA