Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Honvédelem Napja

2016. május 20., péntek 7:58

Ünnepi állománygyűlés keretében emlékezett meg az MH Egészségügyi Központ állománya a Honvédelem napjáról 2016. május 19-én.

„Történelmünk fényes pillanatára emlékszünk e napon, Budavár 1949-es visszavételére. A fiatal Magyar Honvédség történetének, az 1848–49-es szabadságharcnak méltán felemelő epizódja ez. ”- hangzott el a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnök közös köszöntőlevelében, annak ismertetése során. Az elhangzott gondolatok olyan örök értékeket sugalltak, amelyek a Honvédelem Napjának választott dátum jelentőségét és történetének fontosságát napjaink eseményei során is alkalmazásra kerülhetnek.
1609151133
Az állománygyűlésen ünnepi beszédet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze, Dr. Süli Attila őrnagy mondott, mely során Berzenczey László és Görgei Artúr tevékenységét elemezte összehasonlításokat és párhuzamokat vonva, az 1848/49-es időszakra vonatkoztatva.
Ezt követően Dr. Müller Márta százados (MH Logisztikai Központ) zongorajátékát és Maszló Ágota főtörzsőrmester (MH BHD) fuvolás és énekes előadásait hallgathatták meg a jelenlévők. A kulturális műsor során elhangzott dallamok a résztvevők legnagyobb örömére felölelték Bartók Béla: Este a székelyeknél, Weiner Leó: Rókatánc, Brahms: I. Magyar Tánc, Bródy János: Ha én rózsa volnék című zenésített műveit.
1609151133
A rendezvény zárásaként Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka beszédében hangsúlyozta; a Honvédelem Napja alkalmat ad arra, hogy a Magyar Honvédség társadalomba betöltött szerepének fontosságát megvilágítsa. A katonák, katona-orvosok és a honvédségi közalkalmazottak munkája, szolgálata elismert legyen.


Az elismerésben részesültek névsora:
A honvédelmi tárca központi ünnepségén a Honvédelem Napja 2016. május 21-e alkalmából

Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát veszi át:
Dr. Varga Annamária őrnagy.

Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát veszi át:
Balláné Pétervári Zsuzsanna úrhölgy.

Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát veszi át:
Dr. Lestár Béla úr,
Dr. Molnár Istvánné úrhölgy,
Szemereki Adrienne úrhölgy.

Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát veszi át:
Gyapjas Gáborné úrhölgy,
Kertész Lászlóné úrhölgy,
Schmidt Jánosné úrhölgy.


A Magyar Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálatteljesítése, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréséül

Az „Év Katonája Kitüntető” címet adományozza
Molnárné Boros Anikó alezredesnek.

A Magyar Honvédség állományában eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Honvéd Vezérkar főnöki emléktárgyat vett át
Záger Zoltán zászlós,
Novák Mária főtörzsőrmester,
Kapási Zita őrmester.


Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül

A Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát adományozza 30 év után:

Dr. Tamás Róbert ezredesnek,
Dr. Brassányi Pál György alezredesnek,
Dr. Kleisz Gyöngyi Gabriella alezredesnek.

A Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát adományozza 20 év után:

Kocsis György alezredesnek.

Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát adományozza 30 év után:

Asztalosné Telkes Tünde Zsuzsanna törzszászlósnak.

Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát adományozza 20 év után:

Förhécz Gábor törzszászlósnak,
Gálné Rozmayer Ibolya törzszászlósnak,
Magyar Ildikó zászlósnak,
Szudor János Gábor zászlósnak,
Tóth Melinda főtörzsőrmesternek.

„Honvédségért” Oklevelet adományoz 40 év után:

Dr. Aczél Klára úrhölgynek,
Dr. Horváthné Dr. Lovászi Edit úrhölgynek,
Dr. Jászay Péter István úrnak.

„Honvédségért” Oklevelet adományoz 30 év után:

Mészárosné Varga Zsuzsanna Mária úrhölgynek,
Dr. Terebessy Károly Lajosné úrhölgynek,
Vadászné Teleki Anna Mária úrhölgynek.

„Honvédségért” Oklevelet adományoz 20 év után:

Bognár Csilla úrhölgynek,
Borbély Beatrix úrhölgynek,
Dömök Piroska úrhölgynek,
Györeiné Pánger Erzsébet Katalin úrhölgynek,
Keresztes Tünde úrhölgynek,
Kulcsár Katalin úrhölgynek.

„Honvédségért” Oklevelet adományoz 10 év után:

Bákonyi Hajnal Györgyi úrhölgynek,
Dr. Csekeő Ákos úrnak,
Horváthné Kiss Annamária úrhölgynek,
Kóváriné Velik Anikó úrhölgynek,
Kurtesch Andrea úrhölgynek,
Lovas András Sándorné úrhölgynek,
Mózer László úrnak,
Szarvák Lajos György úrnak,
Tóthné Szekeres Andrea úrhölgynek,
Wator László úrnak.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Emlékérmet adományoz:

Győri Julianna zászlósnak,
Husonyicza Andrea törzsőrmesternek,
Horváth Tamás Lászlóné úrhölgynek,
Dr. Koncz Györgyné úrhölgynek.
EMLÉKLAPOT adományoz:

Benyusz Mónika főtörzsőrmesternek,
Ács Katalin úrhölgynek,
Áncsán Péter úrnak,
Gáspár Ágnes Mercedes úrhölgynek,
Kunné Csuport Ildikó úrhölgynek,
Portik Mária úrhölgynek.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, kinevezi tanácsossá:

Jochom Katalin Júlia úrhölgyet.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka a Kézhigiéne Világnapja alkalmából megrendezett „Aktívan a kézhigiénéért” című versenyen elért eredményéért EMLÉKLAPOT adományoz:

az I. helyezett Krónikus Utókezelő Osztály II. részére,

a II. helyezett Rehabilitációs Osztály részére,

a III. helyezett Szemészeti Osztály részére.
ESZA