Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Jubileumi állománygyűlés Kecskeméten

2018. március 10., szombat 12:37

Komoly és felelősségteljes munka folyt és folyik napjainkban is ennek az intézménynek a falai közt. A magas színvonalú gyógyító és a betegellátó tevékenységnek pedig nem csupán a katonák, de a helyi lakosok is haszonélvezői - köszöntötte március 9-én, pénteken, a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő kecskeméti Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet munkatárasait Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka.

Napra pontosan a kecskeméti 9. számú Honvédkórház 1953. március 9-én történt műszaki átadásának évfordulóján ünnepelték jogelőd szervezetük megalakulásának 65. évfordulóját az MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet dolgozói.

1609151550

A jubileumi állománygyűlés résztvevőit dr. Lengyel Attila orvos ezredes köszöntötte. Felelevenítve az elmúlt hat és fél évtized történéseit, az intézet vezetője főorvos kihangsúlyozta: „Egy múltjára méltán büszke intézet évfordulóját ünnepelhetjük, amelynek jelenlegi dolgozói, elődeikkel egyenértékű módon lehetnek büszkék a munkájukra. Vannak hagyományaink, tényszerűen egyedi, megőrizendő értékeink, képességeink. Kecskemét polgárai iránti tiszteletből pedig mottónkként a város jelmondatát választottuk: Sem magasság, sem mélység nem rettent, ami tükrözi az elvárások, a feladatok jellegét, örömteli terhét, ugyanakkor megalapozza a jövő értelmét és várható erőfeszítéseinket is. ”

1609151550

Ünnepi köszöntőjében Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka először szintén az elmúlt évtizedek eredményeire, sikereire emlékeztetett. „Hosszú és kemény munkával teli évtizedek állnak önök mögött. A legmélyebb tisztelet és megbecsülés hangján szólva, ezúton fejezem ki köszönetemet az egykori parancsnokoknak, vezetőknek, akik közül szerencsére többen itt is vannak most közöttünk. Önök voltak azok, akik minden időben, tudásuk legjavát adva vezették az intézményt és jogelődeit, tettek nap mint nap azért, hogy a munka – kiváló szakemberek bevonásával – töretlenül magas színvonalon folyjon. ”

A jelen és a jövő kihívásaira utalva pedig, Kun Szabó tábornok hangsúlyozta: „Ugyanakkor hála és köszönet illeti a jelenlegi munkatársakat is, akik neves elődeik dicsőségét tovább viszik, lelkiismeretesen és az optimális megoldásra való törekvés szándékával hajtják végre a feladataikat. A Magyar Honvédségbe belépni szándékozók az első állomásainak egyikeként ugyanis ebben az intézményben kapják meg a szolgálatteljesítéshez alapvetően szükséges egészségügyi alkalmassági minősítésüket, és pályájuk során is gyakran visszatérnek ide különböző szűrő- és alkalmassági vizsgálatokra. Különösen jelentős a katonai és polgári repüléshez kapcsolódó, itt felhalmozódott speciális orvosi szaktudás, amely nem csupán hazai, de nemzetközi viszonylatban is jegyzett és elismert. A pilótajelöltek, növendékek és gyakorló pilóták pályája, jövőjük szempontjából is alapvetően meghatározóak az itt végzett vizsgálatok. Óriási felelősség hárul az e területen dolgozó szakemberekre. Azt pedig, hogy ez a komoly tudás és tapasztalati bázis széles körben, a köz javára is felhasználhatóvá váljon, a folyamatos és színvonalas tudományos kutatómunka biztosítja. Emellett a szakorvosképzésben és továbbképzésben történő részvétel teremti meg azt a hidat, amely a múlt eredményeit képes átültetni a jelenbe és a jövőbe. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokaként büszke vagyok e nagy múltú szervezeti elem tevékenységére, eredményeire, és továbbra is számítok a magas színvonalú, áldozatos munkájukra. ”

1609151550

A jubileumi állománygyűlés hivatalos része elismerések átadásával zárult. Ezt követően pedig a Honvéd Férfikar (vezényelt: Riederauer Richárd) fergeteges műsorral köszöntötte a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő intézet dolgozóit és a meghívott vendégeket.

A Kecskemét helyőrségben állomásozó alakulatok és a repüléshez kötődő katonai szervezetek képviselői mellett, a rendezvényen részt vettek: dr. Kopcsó István dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke, Sáfár Albert dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke, Ugrik Csaba dandártábornok, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnoka, valamint professzor dr. Grósz Andor és Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornokok. A megye és Kecskemét képviseletében pedig Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, Kovács Ernő, a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja és Engert Jakabné, önkormányzati képviselő ünnepelt együtt az intézet dolgozóival.

1609151550

Forrás: honvedelem.hu

Szerző: Galambos Sándor

Fotó: a szerző felvételei

ESZA