Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Újratanúsító audit

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2011. december 15., csütörtök 13:22

A Honvédkórházban 2008. szeptember 1-jén indult az integrált minőségirányítási rendszer (MIR), mely magába foglalja az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 (Környezetirányítási szabványt), valamint a MEES 1.0 (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardot). A tanúsító okiratok három évig érvényesek (2012. 01. 27.), melyeket évente meg kell újítani felülvizsgálati-, majd újratanúsító audit keretében.

A 2011. évet egy ilyen „megújító” audittal zártuk.
A tanúsítás és az évenkénti felülvizsgálat előtti vezetőségi átvizsgáláson – melyen a vezetés értékeli saját tevékenységét – kerül sor az alapdokumentumok felülvizsgálatára, intézményi szinten az indikátorok alakulásának áttekintésére, a hibajavító intézkedésekkel kapcsolatos visszaellenőrzések tapasztalatainak ismertetésére. A vezetés kiemelten foglakozik a betegellátással kapcsolatos panaszügyek eljárástípusok szerinti összehasonlításával, és az elégedettségi (beteg-, hozzátartozó-, dolgozó) vizsgálatok után hozott intézkedésekkel. Fontos terület az orvos és ápolásszakma beszámolója a munkatársak képzéséről, a II. felülvizsgálati audit utáni intézkedési terv-, belső audit végrehajtásának bemutatása, valamint a MedWorks dokumentációs rendszer ellenőrzése a betegdokumentáció felülvizsgálattal közösen.

A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlődését mutatja, hogy az ellenőrzések során csökkent a feltárt eltérések száma, valamint kevesebb helyesbítő és megelőző intézkedést kellett meghozni.

A mai változó körülmények között az egészségügyi intézmények működését egyre jobban befolyásolják az üzleti jellegű kockázatok is. Ez a körülmény indokolja, hogy a vezetésnek a folyamatokat állandóan elemezve kell megfelelő időben a fontos döntéseket meghoznia. Ebbe beletartoznak a vállalkozásba kiadott szolgáltatások is, melyeknek működését a vezetésnek kézben kell tartania.

Intézményünkben 2011. december 12–14-ig lezajlott Újratanúsító audit eredményesen zárult. Integrált minőségirányítási rendszerünk ismét megfelelt a szakmai követelményeknek, a tavalyi évben megállapított fejlődés idén még jobban tükrözte munkatársaink elkötelezettségét és számos területen észlelhető volt a dokumentációs fegyelem erősödése is.

Az integrált minőségirányítási rendszer nem egy önmagáért vagy a tanúsítás megszerzéséért végzett tevékenységet jelent „csak egy papír a falon”, hanem egy olyan szervezési és irányítási eszköz, mely a mindennapok munkavégzését még jobban elősegíti. A saját munkánk megítélésére és az elvégzettek bizonyítására szolgál, mely egyben a kórház hosszútávú sikerességének egyik záloga, így a minden dolgozóra kiterjedő minőségszemlélet változás jelentősen felértékelődik. Az integrált rendszer fenntartása folyamatos fejlődéssel és folyamatos megvalósítással lehetséges (indikátor rendszer), mely az ellátás színvonalát emeli.Kulcsár Ildikó sz. őrnagy
minőségirányítási osztályvezető

ESZA