Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Nevezetes nap, amely a nemzeti összetartozás és egység szimbóluma

2017. március 14., kedd 15:58

Ünnepi állománygyűlést tartott az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2017. március 14-én.


A szabadságharc kiemelkedő vezetőinek, hétköznapi tanúinak, polgárainak, katonáinak, emlékét idézte fel az ünnepi állománygyűlésen megjelentek részére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze Dr. Süli Attila őrnagy. Ünnepi beszédében a kor leírásai alapján bemutatta, hogy a Kárpát-medence magyarsága számára a március 1848-ban mit jelentett, végül arra kérte a jelenlévőket, hogy a magasztos emlékek tükrében adózzanak e nevezetes nap szellemiségének.

1609151255

Az előadást követően elismeréseket adott át a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka, Szabó István vezérőrnagy, egyúttal gratulálva és megköszönve minden, az intézményben dolgozó munkáját.

1609151255

Az ünnepség további részében a Balassi kórus műsorát hallhatta a meghívott közönség. A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület keretei között 2007-ben, elsősorban aktív és nyugállományú katonák, illetve családtagjaik köréből alakult kórus céljaként a dalkultúra ápolását, terjesztését tűzte ki. Műsorukkal a népdalok és katonadalok által hozták közelebb a szabadságharc világát.
1609151255

Nemzeti ünnepünk alkalmából, az MH Egészségügyi Központ állománygyűlésén az alábbi elismeréseket adták át, amelynek kezdetén a Személyügyi és Munkaügyi osztály vezetője bejelentette, hogy Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági elnöke 2017. március 15-ei hatállyal kinevezte dandártábornokká Dr. Tamás Róbert ezredest.

A honvédelmi tárca központi ünnepségén Nemzeti Ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából

Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát vette át Puskásné Algács Erika zászlós,

Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát vette át Prof. Dr. Pintér Lajos úr, Tenkéné Illés Erika úrhölgy,

Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vette át

Dr. Bernát Sándor Iván úr,

Borka Szilveszterné úrhölgy,

Kiss Dénes László úr,

Némethné Dr. Lippai Gizella úrhölgy,

Várkonyi Andrea úrhölgy.

Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül a minisztériumi belső ünnepségén

Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet adományozott Szabó István vezérőrnagynak.

Tájékoztatásul bejelentem, hogy Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Nemzeti Ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából sokéves áldozatos orvosi tevékenyégéért elismerésben részesítette Dr. Molnár Zsuzsanna főorvos úrhölgyet.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából

EMLÉKÉRMET adományozott

Titzné Dr. Bálint Ágnes alezredesnek,

Bujákiné Szász Zsuzsánna Éva úrhölgynek,

Papp Andrea úrhölgynek,

Szentirmay Edit úrhölgynek,

Dr. Szilágyi Géza Ph. D. úrnak.


EMLÉKLAPOT adományozott

Besenyeiné Bakos Beáta Margit őrnagynak,

Bányai Júlia századosnak,

Majoros Zsanett századosnak,

Szabó Katalin Judit századosnak,

Dr. Szilasi Zsuzsanna Zsófia századosnak,

Dr. Zakar Gergely Zsolt századosnak,

Agócsi Sándor Gábor főhadnagynak,

Bartháné Gyovai Andrea főhadnagynak,

Harsányi Katalin Mária zászlósnak,

Manzera Judit zászlósnak,

Gertheim Krisztina főtörzsőrmesternek,

Danyi János úrnak,

Eigel Mária Magdalena úrhölgynek,

Földi Sándorné úrhölgynek,

Fülöp Zoltán úrnak,

Méri Livia úrhölgynek,

Mogyorósi Ibolya úrhölgynek,

Nagy Richárd úrnak,

Rabóczkiné Koczka Szilvia úrhölgynek,

Dr. Sikter Márta úrhölgynek,

Tóth Zoltánné úrhölgynek,

Tóthné Kálmán Andrea úrhölgynek.

Az MH Egészségügyi Központ gyógyító feladatainak ellátásában vállalt szerepe, és a katona-egészségügyben végzett kiemelkedő munkája elismeréséül nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka

EMLÉKLAPOT adományozott

Dr. Szélessy Zsuzsanna Vanda főorvos úrhölgy részére.


A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, kinevezte főorvossá

Dr. Balák Csaba urat,

Dr. Hevesi Judit Ildikó úrhölgyet,

Dr. Pitlik Ervin László urat,

Dr. Volf Péter urat.
ESZA