Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Látogatás korlátozása

Az ÉSZAK-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - HONVÉDKÓRHÁZ területén 2023. november 11.-től további intézkedésig látogatási korlátozás került elrendelésre.

Részletek

Semmelweis Ignácra emlékezve

2017. június 29., csütörtök 12:53

Fegyvernemi napján, az „anyák megmentője” Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából tartott ünnepi állománygyűlést az MH Egészségügyi Központ 2017. június 28-án a Stefánia Palotában, Budapesten.

1609151336

Minden évben július 1-én a magyar egészségügy meghatározó alakjáról, Semmelweis Ignácról emlékeznek meg a szakterület dolgozói és tisztelői. A nagyhírű tudós szakember korát megelőzve fedezte fel a kézfertőtlenítés jelentőségét, aminek következményeként ritkábbá vált a gyermekágyi láz a várandós nők körében.


Az MH Egészségügyi Központ a jeles nap fontosságát hangsúlyozva a Honvéd Kulturális Központ – Stefánia Palotában tartotta meg ünnepi állománygyűlését.

1609151336

Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szervezet elkötelezett híve a magasszintű oktatásnak, amit a Honvédelmi Minisztériummal közösen létrehozott ösztöndíjrendszer is támogatni hívatott. A kórház számára a jövőben is meghatározó törekvés marad, hogy az orvostanhallgatók számára gyakorlati képzési helyszínt biztosítson és a rezidenseket segítse a szakvizsga felkészülésben. Felhívta a figyelmet az intézmény közel 120 éves történelmére, a jelenig vezető útjára, a kórház életét alakító eseményekre és az előtte álló Egészséges Budapestért Program terveire, előkészítésére és jövőképére. A szakterületek eredményeit, az egészségügyben elfoglalt magasan kvalifikált, sok esetben egyedülálló tevékenységeit külön-külön is kiemelte. Mindemellett a társszervezetekkel folytatott eredményes együttműködés is beszéde központi eleme volt.

1609151337

A rendezvény alkalmával Dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök helyettes tolmácsolta Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök elismerő szavait az egészségügyi szakdolgozók irányába. Köszönetét fejezte ki a honvéd-egészségügy minden katonájának és közalkalmazottjának, akik a segítségnyújtás, az egészségügyi felvilágosítás, megelőzés, gondozás és gyógyítás területén állnak helyt nap mint nap. Külön köszöntötte azt a közel harminc egészségügyi szakembert is, akik a világ számos pontján teljesítenek missziós szolgálatot.

1609151337

Az ünnepi határozatok és parancsok ismertetése, majd az elismerések átadása Varga András ezredes, az MH Egészségügyi Központ Személyügyi- és Munkaügyi osztály, osztályvezetőjének levezetésével zajlott. Az esemény alkalmával átadták a Honvéd Vezérkar főnök szakmai elismeréseit, a Flór Ferenc díjat, amit minden évben a honvédelmi miniszter adományoz a honvéd egészségügy szolgálatában nyújtott kimagasló teljesítmény elismeréseként, a Grósz-Straub Erika emlékdíjat, amit Prof. Dr. Grósz Andor nyá. dandártábornok adományoz a honvéd-egészségügyben a betegellátás, illetve a gyógyítás terén végzett kivételesen magas színvonalú és etikus magatartás elismeréseként, valamint a Magyar Szakdolgozói Kamara elismerését, amit a budapesti területi szervezet 13. kerületi helyi elnöke az eredményes szakmai munka megbecsüléseként adományoz.

1609151337

A kulturális műsort a Budapest Táncművészeti Stúdió társastánc produkciója nyitotta meg, melynek során Bogdán Péter a táncstúdió igazgatója is parkettre lépett. A látványos műsort nagy tetszéssel fogadták a jelenlévők.

1609151337

A folytatásban a Veszprémi Légierő Zenekar, Katona János alezredes, karmester irányításával könnyed, sokak számára ismert dallamokkal emelte tovább az ünnepség kellemes hangulatát.

A rendezvény zárásaként Dr. Kopcsó István dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke tartott pohárköszöntőt. Felszólalásában a katona-egészségügy és a civil ellátás számára is legnagyobb értéknek számító humán erőforrás jelentőségét, szakmai felkészültségének nélkülözhetetlenségét emelte ki.

Szerző: Halász Zsófia hadnagy

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

Magyarország honvédelmi minisztere a honvéd egészségügyi szolgálat szervezésében, fejlesztésében, az oktatásban, a gyógyító-megelőző munkában, az urológia szakterületen az új eljárások kidolgozásában, alkalmazásában, bevezetésében tanúsított kimagasló eredményessége elismeréséül a Semmelweis Nap 2017. július 01. alkalmából FLÓR FERENC DÍJAT adományozott

Dr. Végh Attila nyá. ezredesnek.


Prof. Dr. Grósz Andor nyá. dandártábornok a honvédegészségügyben a betegellátás, illetve a gyógyítás terén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű, áldozatos, szakszerű, felelősségteljes és etikus tevékenysége, segítőkész emberi magatartása elismeréséül a Semmelweis Nap 2017. július 01. alkalmából GRÓSZ-STRAUB ERIKA EMLÉKDÍJAT adományozott

Dobrocsi Éva századosnak.


A Honvéd Vezérkar főnöke eredményes szakmai munkája elismeréséül a Semmelweis Nap 2017. július 01. alkalmából EMLÉKTÁRGYAT adományozott

Dr. Kuti Norbert alezredesnek,

Dr. Rosta Tivadar György őrnagynak,

Szabó József századosnak,

Dencs Zsuzsanna főtörzsőrmesternek,

Danyiné Dobos Andrea úrhölgynek.


EMLÉKLAPOT adományozott

Dr. Gyüre Katalin alezredesnek,

Puskás Richárd főhadnagynak

Kucsera Zoltán Gyula törzszászlósnak.


Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka eredményes szakmai munkája elismeréséül a „Honvédségi Egészségügyi Dolgozók Napja” 2017. július 01. alkalmából EMLÉKTÁRGYAT adományozott

Bihari Sándor őrnagynak,

Ádámné Szabó Rita zászlósnak,

Surányi Zsolt Mihály zászlósnak,

Függ Gergely főtörzsőrmesternek.


EMLÉKLAPOT adományozott

Herczeg Miklós zászlósnak,

Szemők Viktória zászlósnak,

Bozsik Ádám főtörzsőrmesternek,

Dékány Tibor főtörzsőrmesternek,

Csúcs Gábor törzsőrmesternek,

Kósikné Varga Ágnes törzsőrmesternek,

Simon Csaba törzsőrmesternek,

Keglovics László szakaszvezetőnek.


A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Semmelweis Nap, 2017. július 1-je alkalmából KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKÉRMET adományozott

Farkasné Kun Zsuzsanna századosnak,

Szabó Ágnes századosnak,

Bekő Andrea főtörzsőrmesternek,

Hidasi Ferenc Gyuláné úrhölgynek

Némethné Dr. Ecker Zsuzsanna úrhölgynek.


EMLÉKÉRMET adományozott

Dr. Hőnig Tibor alezredesnek,

Dr. Szentkereszty Balázs Tamás alezredesnek,

Németh Éva századosnak,

Sárik Péter Ferenc úrnak.


EMLÉKLAPOT adományozott

Kiss Edit századosnak,

Schneck János István századosnak,

Vitkayné Jakab Mónika századosnak,

Antal Margarita Zoé hadnagynak,

Benkovicsné Liszai Mária főtörzsőrmesternek,

Kozár Zoltán főtörzsőrmesternek,

Rátvay Lászlóné őrmesternek,

Árvai Erika úrhölgynek,

Eilerné Méri Katalin úrhölgynek,

Elekes Ádám úrnak.

Dr. Juhász Tímea úrhölgynek,

Ódorné Gavrilovits Edit úrhölgynek,

Pillmann Szandra úrhölgynek,

Riffer Zsolt úrnak.


A MAGYAR SZAKDOLGOZÓI KAMARA BUDAPESTI TERÜLETI SZERVEZET 13. KERÜLETI HELYI ELNÖKE EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT a Semmelweis Nap 2017. július 01. alkalmából EMLÉKTÁRGYAT adományozott

Bognár Csilla Szilvia főtörzsőrmesternek

Nyíri Gabriella úrhölgynek.

ESZA