Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az ÉPC-Honvédkórház új weboldala

Az ÉPC-Honvédkórház új weblapja a https://epc.euintezmeny.hu címen érhető el.

Részletek

Táplálkozás az egészségmegőrzés szolgálatában

2012. október 15., hétfő 9:58

Az MH Honvédkórház Egészségfejlesztési Intézete által szervezett idei második akkreditált továbbképzés 2012. október 4-5-én került megrendezésre „A korszerű táplálkozási szokások kialakításának lehetőségei a Magyar Honvédség keretein belül” címmel. Az orvosok részére SE-TK/2012.II/00223 kódszámon akkreditált, valamint az egészségügyi szakdolgozók részére akkreditálás alatt álló kétnapos továbbképzés Budapesten, a Honvédkórház Róbert Károly körúti telephelyén került végrehajtásra.

A továbbképzés célja olyan táplálkozással kapcsolatos ismeretek átadása volt, amelyek hozzájárulnak a betegségmegelőzéshez, a személyi állomány egészségének és harcképességének fenntartásához, fejlesztéséhez. A téma aktualitását a személyi állomány körében megjelenő – az éves egészségügyi szűrővizsgálati adatokban is detektálható – elhízás, magas vérnyomásbetegség valamint helytelen táplálkozási szokásokra is visszavezethető egyéb betegségek viszonylag magas prevalenciaértékei adják. A képzésen részt vett 38 fő többsége az MH alakulatainál a csapategészségügyben szolgáló orvosok, valamint egészségügyi szakszemélyzet közül került ki, ezáltal – reményeink szerint – lehetőségük nyílik a helyőrségben dolgozó személyi állományra közvetlen ráhatással lenni primer és szekunder prevenciós javaslataink gyakorlatba átültetésével, természetesen a helyi sajátosságok figyelembevételével.

A képzés első napján a megnyitót követően Dr. Schandl László Ph. D. orvos dandártábornok úr „A személyre szabott gondozás – diabetológiai gondozás a gyakorlatban” című színvonalas nyitó előadásában a sokáig „néma betegségként” megjelenő diabetes mellitus szövődményeinek korai felismerésére és megelőzésére hívta fel a figyelmet, kitérve a betegség különböző megjelenési formáira és a kezelés lehetőségeire. Sótér Andrea alezredes intézetvezető „A MH morbiditási struktúrája a leggyakoribb krónikus nemfertőző megbetegedések vonatkozásában” című előadásában vázolta az MH személyi állománya körében kötelező egészségügyi szűrővizsgálatok statisztikai elemzéséből jól látható – egyúttal civil lakosság körében is megjelenő – kiemelkedő fontosságú betegségcsoportokat, amelyek prevenciós beavatkozási pontoknak tekinthetőek minden honvédségi egészségügyi területen dolgozó szakember számára. Szabó Ildikó főhadnagy, dietetikus „A Magyar Honvédségen belüli leggyakoribb megbetegedések dietoterápiája” címmel, az előző előadáshoz szervesen kapcsolódva bemutatta az egészséges táplálkozási ajánlásokat, majd ezt alapul véve az elhízás étrendjét és a kardioprotektív étrendet – kiemelve a magas vérnyomásbetegség dietoterápiáját. A HM FHH Hadfelszerelési Igazgatóság Hadtáp Osztály élelmezési főmérnöke, Kovács József őrnagy „A Magyar Honvédségen belüli élelmezési ellátás lehetőségei és korlátai a megvalósíthatóság tükrében” című prezentációjában vázolta a jelenlegi honvédségi étkezetés helyzetét, nemzetközi összehasonlításban viszonylagos elmaradottság okát, s a szűkös keretekhez képest a jövőre vonatkozó terveket, beleértve a HM I. objektumban és Pápa Bázisrepülőtéren már működő „cook and chill” technológia bevezetését. A MH Honvédkórház dietetikai szolgálatában dolgozó Adorján Zsófia főhadnagy „Az egészséges táplálkozás preventív szerepe a katona egészségügyben – A repülő-hajózó állomány körében végzett táplálkozási felmérés eredményei” című előadásában beszélt a kecskeméti és szolnoki bázison dolgozók körében végzett kutatásról, a magassági repülést végzők speciális étrendi szükségleteiről és ennek megfelelően a számukra készülő étlapok javítandó pontjairól.

A képzés második napján „A táplálkozás a harcképesség megőrzésének szolgálatában – prevenciós lehetőségek a hazai és nemzetközi gyakorlatban”címmel Kenessey Fanni főhadnagy mutatott be a hallgatóságnak szemléltető képeket és videókat a nemzetközi valamint a hazai jelenlegi és korábbi idők élelmezéséből – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum jóvoltából. Előadásában kitért a sporttáplálkozás katonai vonatkozásaira is. A MH HK EHHI Közegészségügyi és Járványügyi Intézet Egészségügyi Hatósági Osztályán dolgozó Dr. Tilinger István áo.százados az élelmiszerbiztonság kérdéseiről és a jogszabályi változásokról tájékoztatta a résztvevőket. Az étlaptervezés gyakorlatban is hasznosítható alapelveit oktatta Szabó Ildikó főhadnagy, dietetikus a jelenlévőknek, akik közül többen az alakulatok étkezdéiben felszolgált ételek étlapjára vonatkozóan aláírási jogkörrel rendelkeznek. A több évtizedes sportorvosi, teljesítmény-élettani kutatói tapasztalattal rendelkező Dr. Györe István főorvos a „Táplálék-kiegészítők a mindennapi gyakorlatban” című prezentációjában a leggyakoribb okból alkalmazott étrend-kiegészítőkkel, így a zsírégetőkkel és a testtömeg-növelést célzó készítményekkel kapcsolatos tudományos és gyakorlati tapasztalatokat vázolta, eloszlatva a felhasználók körében gyakori tévhiteket. A képzés záró előadásban a MH HK EHHI Pszichológiai Intézet pszichológusa, Györffy Ágnes százados „Táplálkozáspszichológia – testképzavarok” címmel tartott rendkívül érdekes előadást a minden emberben tudatalatt működő, evéssel kapcsolatos folyamatokról, esetleges problémás működésről és ezek felismeréséről.

A szervező intézet munkatársai az MH Egészségmegőrző Program keretén belül évek óta tartanak előadásokat valamennyi alakulatnál az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakításának témakörében, kiscsoportos, interaktív formában. A mostani továbbképzéssel lehetőség nyílik szélesebb kört elérni azáltal, hogy a csapatorvosok és az alakulatok egészségügyi szakszemélyzete az egyes alakulatoknál helyi szinten, a helyi sajátosságokat és igényeket figyelembevéve, a mindennapi gyakorlati megvalósításban tud közreműködni – az Egészségfejlesztési Intézettel karöltve.

A képzésen több, a napi gyakorlatban felmerülő probléma megbeszélésére is sor került, valamint körvonalazódtak a közeljövő aktuális feladatai is.

A két napos továbbképzés írásbeli vizsgával zárult, melynek értékelése után 11 fő orvos és 27 fő egészségügyi szakdolgozó vehette át a Tanúsító oklevelet a tanfolyam elvégzéséről. A mutatkozó igény miatt a továbbképzés várhatóan a következő évben is végrehajtásra kerül. A rendezvénnyel a szakmai felkészültség fejlesztésén túl hangsúlyozni szeretnénk, hogy rendkívül fontos a szemléletváltás a honvédségi étkezetés terén, mivel még ma is detektálható a régi vélekedés, miszerint a katona alapvetően erős és egészséges, s ha éhes szinte mindent megeszik, így majdhogynem mindegy, milyen étel kerül az asztalára. Azonban a mai önkéntes, professzionális haderővé történő átalakítással a nem kevés költséggel járó kiképzést és felszerelést követően nem közömbös, hogy egy adott katona milyen hosszan tartható szolgálatban, vagy alkalmazható a különböző katonai műveletekben. Ebből kifolyólag nagy hangsúlyt kap a Magyar Honvédség személyi állománya körében is előforduló elhízás valamint krónikus nemfertőző betegségek prevenciáját vagy esetleges kezelését szolgáló helyes, élettani igényekhez igazodó étkezés, valamint egészségmegőrző és teljesítményfokozó táplálkozás oktatása és gyakorlati megvalósítása.

ESZA