Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Lelkiismeretesség, kötelességtudás és önzetlenség - Egészségügyi szakdolgozók napja

2014. július 3., csütörtök 10:43

Semmelweis Ignác születésnapját 1992 óta ünnepeljük hazánkban az Egészségügyi szakdolgozók napjaként, amely a Magyar Honvédség egészségügyi fegyvernemi napja is egyben. Ez alkalomból ünnepi állománygyűlés keretében mondtak köszönetet a honvéd-egészségügy területén szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katonáknak, valamint polgári dolgozóknak az MH Egészségügyi Központban június 30-án.

1609150862
Az állománygyűlés, a 2011-ben afganisztáni missziója során elhunyt Dr. Borbély Csaba orvos százados tiszteletére állított márványtábla újra-avatásával és koszorúzásával vette kezdetét.
Az emléktáblát eredetileg az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) 11. váltásának állománya állíttatta Pol-e Khomriban, ahol bajtársunk missziós szolgálata teljesítése közben hunyt el. A tavalyi év során a PRT Afganisztánban befejezte tevékenységét, a táblát hazaszállították és az MH Egészségügyi Központot érte az a megtiszteltetés, hogy azt méltó módon elhelyezve biztosítsa az elhunyt bajtárs örök emlékét.
1609150863
Az újraavatón Dr. Meglécz Katalin ezredes honvéd tisztifőorvos, az MH EK Védelem-egészségügyi Igazgatóság Közegészségügyi és Járványügyi Intézet intézetvezetője beszédében elmondta, Dr. Borbély Csaba százados számára a felelősség soha nem volt teher, inkább kihívás. Mindig vidám, tervekkel teli ember volt, kollégái ezért is szerettek vele dolgozni.
1609150863
A köszöntőt követően került sor az emléktábla leleplezésére, melyen Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka és Dr. Borbély Csaba százados családtagjai helyezték el az emlékezés koszorúit.
1609150863
Az állománygyűlés Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkarfőnök közös köszöntő levelének felolvasásával folytatódott. Levelükben kiemelték, Semmelweis Ignác a lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség mintaképéül szolgálva mutat utat mai utódainak. Az MH Egészségügyi Központ munkatársai büszkék lehetnek az elvégzett munkájukra, hiszen a szervezetileg átalakult szervezet pénzügyi helyzete megszilárdult köszönhetően annak a végrehajtott koncepciónak, mely alapján elérték a bevételek növekedését, a költségek ésszerűsítését a betegellátás lehetőséghez mért optimalizálása mellett.

1609150863
A kiemelkedő szakmai teljesítmények, az egyetemi klinikai színvonal, a III. progresszivitási szintű ellátás fenntartása, a védelem-egészségügy és civil egészségügy zavartalan összehangolása, a folyamatos fejlesztések a sürgősségi betegellátás, a kardiológiai kezelések, az infrastruktúra, az ország legnagyobb Központi Demonstrációs Egysége révén az oktató kórházi címmel járó felelősség a képzés területén igazodnak az elvárásokhoz.
1609150863
A köszöntő levél felolvasását Dr. Zsiros Lajos dandártábornok, az MH Egészségügyi Központ orvosigazgatójának ünnepi beszéde követte. Hangsúlyozta, ezen a napon az egészségügyben dolgozóknak meg kell állniuk, megtalálni a szépséget munkájukban, ami segít átlépni a mindennapok nehézségein. Záró soraiban erőt, kitartást és egészséget kívánt a folytatáshoz.
1609150863
A beszédet követően a központ parancsnoka elismeréseket adott át.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nevében Gaál Mária, a Fekvőbeteg Ellátás alelnöke oklevelet adományozott két szakdolgozó részére a Kamarában végzett tevékenységükért.
A rendezvény a Honvéd Együttes művészeinek autentikus, Kárpát-medence népzenéjéből és népdalaiból összeállított műsorával zárult.
1609150864

Az ünnepi állománygyűlést követően Szabó István vezérőrnagy köszöntötte a meghívott vendégeket és a berendelt állományt. Kiemelte, azokat a szakmákat nevezik hivatásnak, amely nem csupán munkahelyként szolgál, hanem a célja mások javának biztosítása. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók és az őket segítő munkatársak empátiájáért és odaadó munkájukért és azt kérte, hogy a jövőben is ugyanilyen elszántsággal és szorgalommal végezzék gyógyító tevékenységüket.


Elismerésben részesülők névsora:

Emléktárgyat kapott:
Antal Enikő,
Dr. Buga Klára,
Demjénné Németh Sarolta

A tiszti szolgálati jel II. fokozatát kapta 20 év után:
Titzné dr. Bálint Ágnes alezredes,
Fejes Judit Beáta százados,

A tiszti szolgálati jel III. fokozatát kapta 10 év után:
Dr. Szentgyörgyi Viktor őrnagy,
Dr. Szentkereszty Balázs Tamás őrnagy,
Szabóné Halász Erika Márta őrnagy,
Böjtös Ildikó főhadnagy

Altiszti szolgálati jel III. fokozatát kapta 10 év után:
Szekeres Tünde Valéria főtörzsőrmester,
Fóti Richárd törzsőrmester,
Füzi-Barta Tekla törzsőrmester

Oklevelet kapott 20 év után:
Ádám Éva,
Gyócsi Marianna,
Jakab Margit Zsuzsanna,
Koltai Péter,
Miskeyné Balog Margit,
Németh Gyuláné

Oklevelet kapott 10 év után:
Bank Henriett,
Cseri Szilárd Tibor,
Deákné Győző Judit Mária,
Grabiczáné Csizmadia Nagyezsda,
Perneczkyné Molnár Gabriella

Főorvosi kinevezést kapott:
Dr. Stollmayer Márta,
Dr. Vághy Beatrix,
Dr. Váradi István András

Adjunktusi kinevezést kapott:
Dr. Sebestyén László Géza

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tevékenységéért elismerő oklevelet kapott:
Vida Andrea Anna,
Benkő Lajos István,
ESZA